• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Cài Đặt Server Timezone"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #944  by nguyenoanh
 16 Jul 2018 08:38
Một trong những việc cần làm đầu tiên khi cài đặt server xong đó là bạn phải vào Cài Đặt Server Timezone cho đúng với khu vực mà bạn hướng website tới. Sử dụng chức năng này để cài đặt lại múi giờ server thành múi giờ bạn lựa chọn.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Tiện ích & Addons ==> Cài Đặt Server Timezone
=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
          Cai Dat Mui Gio Cho Server
=========================================================================
     Gio Hien Tai Cua Server: Sun Jul 15 21:35:22 2018
=========================================================================
1) GMT	    8) GMT+6   15) GMT+10   22) GMT-1	  29) GMT-8
2) GMT+1    9) GMT+6:30  16) GMT+10:30 23) GMT-2	  30) GMT-9
3) GMT+2    10) GMT+7   17) GMT+11   24) GMT-3	  31) GMT-9:30
4) GMT+3    11) GMT+8   18) GMT+12   25) GMT-4	  32) GMT-10
5) GMT+4    12) GMT+8:45  19) GMT+13   26) GMT-5	  33) GMT-11
6) GMT+5    13) GMT+9   20) GMT+13:45 27) GMT-6	  34) GMT-12
7) GMT+5:30  14) GMT+9:30  21) GMT+14   28) GMT-7
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Lựa chọn múi giờ bạn muốn server sử dụng để cài đặt, mình chọn GMT+7
=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
          Cai Dat Mui Gio Cho Server
=========================================================================
     Gio Hien Tai Cua Server: Sun Jul 15 21:35:22 2018
=========================================================================
1) GMT	    8) GMT+6   15) GMT+10   22) GMT-1	  29) GMT-8
2) GMT+1    9) GMT+6:30  16) GMT+10:30 23) GMT-2	  30) GMT-9
3) GMT+2    10) GMT+7   17) GMT+11   24) GMT-3	  31) GMT-9:30
4) GMT+3    11) GMT+8   18) GMT+12   25) GMT-4	  32) GMT-10
5) GMT+4    12) GMT+8:45  19) GMT+13   26) GMT-5	  33) GMT-11
6) GMT+5    13) GMT+9   20) GMT+13:45 27) GMT-6	  34) GMT-12
7) GMT+5:30  14) GMT+9:30  21) GMT+14   28) GMT-7
Lua chon cua ban (0-Thoat): 10
=========================================================================
Chuc nang nay chi config Server Time. Neu ban muon cau hinh Timezone cho
-------------------------------------------------------------------------
PHP. Su dung chuc nang [ Config PHP Timezone ] in [ Config PHP Settings ].
-------------------------------------------------------------------------
Click OK de tiep tuc config ...
Kết quả:
=========================================================================
Thay doi Timezone cho Server thanh cong.
-------------------------------------------------------------------------
Thoi gian cua server la: Mon Jul 16 08:36:39 2018
=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
          Cai Dat Mui Gio Cho Server
=========================================================================
     Gio Hien Tai Cua Server: Mon Jul 16 08:36:39 2018
=========================================================================
1) GMT	    8) GMT+6   15) GMT+10   22) GMT-1	  29) GMT-8
2) GMT+1    9) GMT+6:30  16) GMT+10:30 23) GMT-2	  30) GMT-9
3) GMT+2    10) GMT+7   17) GMT+11   24) GMT-3	  31) GMT-9:30
4) GMT+3    11) GMT+8   18) GMT+12   25) GMT-4	  32) GMT-10
5) GMT+4    12) GMT+8:45  19) GMT+13   26) GMT-5	  33) GMT-11
6) GMT+5    13) GMT+9   20) GMT+13:45 27) GMT-6	  34) GMT-12
7) GMT+5:30  14) GMT+9:30  21) GMT+14   28) GMT-7
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Lưu ý: Đây chỉ là config server timezone, nếu muốn config php timezone thì bạn phải dùng chức năng: Config PHP Timezone trong Config PHP Settings
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
Get 25 USD Free To USE VPSSIM