• VPSSIM VietNamese

  • Browse all the forum categories

Forum Statistics Last post
Giới Thiệu Về VPSSIM Và Các Chức Năng
Hiện tại VPSSIM hỗ trợ Centos 6 & 7; PHP 7.2, 7.1, 7.0, 5,6 & 5.4; MariaDB 10.3, 10.2, 10.1 & 10.0 .
   
Hướng Dẫn Cài Đặt
Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt VPSSIM trên Centos 6 & 7.
   
Hướng Dẫn Sử Dụng
Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
110 Topics 
462 Posts
Re: Hướng dẫn sử dụng chức nă…
 by Johnny Nguyen
 23 Mar 2019 13:54
Lỗi Khi Sử Dụng
Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
239 Topics 
1473 Posts
Re: Không active được Busines…
 by frankmartin
 24 Mar 2019 09:46
Đóng Góp Ý Kiến Phát Triền Script
Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
47 Topics 
438 Posts
Re: Diễn đàn PHPBB bị SPAM đă…
 by nguyenoanh
 22 Mar 2019 09:20
Tôi Đã Cài Đặt Thành Công VPS
Chia sẻ về cấu hình server của bạn, OS (6 or 7), những khó khắn gặp phải khi bắt đầu sử dụng VPS.
7 Topics 
89 Posts
Re: Cài đặt cấu hình thành cô…
 by nguyenoanh
 12 Jan 2019 11:00
Update Log
Subforums Update Main Source, Update Thành Phần
37 Topics 
359 Posts
Re: [Vietnamese] 4.6.0.9 - Nâ…
 by tungdh
 24 Mar 2019 13:48
Forum Statistics Last post
5 Replies 
 4730 Views
 by thanh4212
 21 Mar 2019 18:58
4 Replies 
 397 Views
 by cadavers
 04 Feb 2019 10:36
4 Replies 
 5766 Views
 by nguyenoanh
 13 Jan 2019 08:58
29 Replies 
 13023 Views
 by duyhau123
 01 Nov 2018 15:34
0 Replies 
 5028 Views
 by nguyenoanh
 20 Jun 2018 11:44
10 Replies 
 89 Views
 by tungdh
 24 Mar 2019 13:48
11 Replies 
 84 Views
 by frankmartin
 24 Mar 2019 09:46
6 Replies 
 2896 Views
 by Johnny Nguyen
 23 Mar 2019 13:54
8 Replies 
 2438 Views
 by nguyenoanh
 22 Mar 2019 09:20
2 Replies 
 25 Views
 by nguyenoanh
 22 Mar 2019 09:18
15 Replies 
 5257 Views
 by thanh4212
 21 Mar 2019 19:32
9 Replies 
 435 Views
 by nguyenoanh
 21 Mar 2019 14:18
2 Replies 
 29 Views
 by nguyenoanh
 21 Mar 2019 14:12
2 Replies 
 169 Views
 by nguyenoanh
 20 Mar 2019 22:01
1 Replies 
 16 Views
 by nguyenoanh
 20 Mar 2019 21:46
6 Replies 
 45 Views
 by nguyenoanh
 20 Mar 2019 16:38
 BMAX bị giới hạn
by t2vncms  - 20 Mar 2019 13:51
1 Replies 
 29 Views
 by nguyenoanh
 20 Mar 2019 15:58
27 Replies 
 1978 Views
 by nguyenoanh
 20 Mar 2019 10:20
19 Replies 
 408 Views
 by nguyenoanh
 20 Mar 2019 10:15
79 Replies 
 18600 Views
 by nguyenoanh
 20 Mar 2019 10:08
 Lỗi khi cài đặt Vpssim
by tuanvuiic  - 19 Mar 2019 16:24
4 Replies 
 37 Views
 by tuanvuiic
 19 Mar 2019 22:33
1 Replies 
 104 Views
 by cloverbox
 18 Mar 2019 01:18
8 Replies 
 570 Views
 by babygia199
 17 Mar 2019 07:45
 Lỗi link phpadmin
by doankien  - 19 Dec 2018 12:42
8 Replies 
 1495 Views
 by huynhminhchi
 16 Mar 2019 12:26
 Truy cập mariadb từ server khác
by hien  - 16 Mar 2019 11:40
0 Replies 
 21 Views
 by hien
 16 Mar 2019 11:40