• VPSSIM VietNamese

  • Browse all the forum categories

Forum Statistics Last post
Giới Thiệu Về VPSSIM Và Các Chức Năng
Hiện tại VPSSIM hỗ trợ Centos 6 & 7; PHP 7.2, 7.1, 7.0, 5,6 & 5.4; MariaDB 10.3, 10.2, 10.1 & 10.0 .
   
Hướng Dẫn Cài Đặt
Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt VPSSIM trên Centos 6 & 7.
   
Hướng Dẫn Sử Dụng
Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
118 Topics 
521 Posts
Re: Hướng dẫn sử dụng chức nă…
 by olalavui
 01 Jul 2019 15:35
Lỗi Khi Sử Dụng
Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
285 Topics 
1634 Posts
Re: Lỗi SSL với VPSSIM qua cl…
 by frankmartin
 15 Jul 2019 15:28
Đóng Góp Ý Kiến Phát Triền Script
Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
60 Topics 
493 Posts
php redis
 by kentdoan97
 16 Jul 2019 22:34
Tôi Đã Cài Đặt Thành Công VPS
Chia sẻ về cấu hình server của bạn, OS (6 or 7), những khó khắn gặp phải khi bắt đầu sử dụng VPS.
14 Topics 
104 Posts
Re: Giật mình vì VPS đã bị lã…
 by hongson47
 16 Jul 2019 15:40
Update Log
Subforums Update Main Source, Update Thành Phần
38 Topics 
369 Posts
Re: [Vietnamese] 4.6.1.0 - Th…
 by xuandung38
 16 Jun 2019 01:44
Forum Statistics Last post
3 Replies 
 3031 Views
 by xuandung38
 16 Jun 2019 01:44
7 Replies 
 7747 Views
 by thanh4212
 22 May 2019 14:45
29 Replies 
 9792 Views
 by sharpe
 13 May 2019 13:52
4 Replies 
 9303 Views
 by nguyenoanh
 13 Jan 2019 08:58
29 Replies 
 21569 Views
 by duyhau123
 01 Nov 2018 15:34
0 Replies 
 8142 Views
 by nguyenoanh
 20 Jun 2018 11:44
 php redis
by kentdoan97  - 16 Jul 2019 22:34
0 Replies 
 15 Views
 by kentdoan97
 16 Jul 2019 22:34
4 Replies 
 696 Views
 by hongson47
 16 Jul 2019 15:40
2 Replies 
 60 Views
 by frankmartin
 15 Jul 2019 15:28
2 Replies 
 1991 Views
 by frankmartin
 15 Jul 2019 15:27
2 Replies 
 2900 Views
 by frankmartin
 15 Jul 2019 15:24
 Lỗi renew SSL VPSSIM
by xuandung38  - 06 Jul 2019 18:17
1 Replies 
 657 Views
 by xuandung38
 06 Jul 2019 22:59
2 Replies 
 2883 Views
 by attravel
 04 Jul 2019 16:27
 HELP ME LINK HTTP ON VPS HTTPS
by MacKen  - 04 Jul 2019 12:46
0 Replies 
 1236 Views
 by MacKen
 04 Jul 2019 12:46
0 Replies 
 1457 Views
 by mewxu87
 03 Jul 2019 16:38
0 Replies 
 1482 Views
 by xanhcloud
 03 Jul 2019 11:48
1 Replies 
 1731 Views
 by olalavui
 02 Jul 2019 14:48
 phục hồi website từ fie backup
by mrx  - 15 Jun 2019 17:47
3 Replies 
 2117 Views
 by olalavui
 02 Jul 2019 11:31
2 Replies 
 3407 Views
 by olalavui
 01 Jul 2019 15:35
 Tạo Swap VPS
by cuongdd410  - 26 Jun 2019 11:23
1 Replies 
 2878 Views
 by olalavui
 01 Jul 2019 14:59
1 Replies 
 2543 Views
 by Kilig
 29 Jun 2019 19:02
 ko bik sao mod rewrite url ko chạy
by dtc1288  - 10 Jun 2019 01:09
8 Replies 
 2390 Views
 by Kilig
 25 Jun 2019 19:38
1 Replies 
 2024 Views
 by huongcba
 25 Jun 2019 19:08
0 Replies 
 2043 Views
 by caophihung94
 24 Jun 2019 16:01
23 Replies 
 13542 Views
 by imphong
 23 Jun 2019 20:14