• VPSSIM VietNamese

  • Browse all the forum categories

Forum Statistics Last post
Giới Thiệu Về VPSSIM Và Các Chức Năng
Hiện tại VPSSIM hỗ trợ Centos 6 & 7; PHP 7.2, 7.1, 7.0, 5,6 & 5.4; MariaDB 10.3, 10.2, 10.1 & 10.0 .
   
Hướng Dẫn Cài Đặt
Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt VPSSIM trên Centos 6 & 7.
   
Nâng Cấp Lên Bản Business
Mua mã nâng cấp VPSSIM lên phiên bản Business.
   
Hướng Dẫn Sử Dụng
Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
94 Topics 
178 Posts
Re: Hướng dẫn sử dụng chức nă…
 by nguyenoanh
 18 Aug 2018 17:09
Lỗi Khi Sử Dụng
Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
104 Topics 
605 Posts
Re: Addon domain và ssl
 by MacKen
 19 Aug 2018 23:35
Đóng Góp Ý Kiến Phát Triền Script
Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
20 Topics 
198 Posts
Re: Cách tạo nhiều proxy trên…
 by nguyenoanh
 14 Aug 2018 15:58
Tôi Đã Cài Đặt Thành Công VPS
Chia sẻ về cấu hình server của bạn, OS (6 or 7), những khó khắn gặp phải khi bắt đầu sử dụng VPS.
4 Topics 
33 Posts
Re: Cài đặt thành công VPSSIM…
 by nguyenoanh
 19 Aug 2018 05:41
Update Log
Subforums Update Main Source, Update Thành Phần
25 Topics 
196 Posts
Re: [Vietnamese] 4.5.0.8 - 8/…
 by nguyenoanh
 19 Aug 2018 22:14
Forum Statistics Last post
2 Replies 
 170 Views
 by nguyenoanh
 07 Aug 2018 15:43
13 Replies 
 284 Views
 by nguyenoanh
 20 Jul 2018 20:10
0 Replies 
 170 Views
 by nguyenoanh
 20 Jun 2018 11:44
 Addon domain và ssl
by ntlong  - 05 Aug 2018 03:07
33 Replies 
 188 Views
 by MacKen
 19 Aug 2018 23:35
14 Replies 
 236 Views
 by nguyenoanh
 19 Aug 2018 22:14
3 Replies 
 19 Views
 by nguyenoanh
 19 Aug 2018 17:22
 Error Access-Control-Allow-Origin
by MacKen  - 18 Aug 2018 19:49
15 Replies 
 36 Views
 by MacKen
 19 Aug 2018 11:38
11 Replies 
 123 Views
 by nguyenoanh
 19 Aug 2018 10:02
3 Replies 
 64 Views
 by nguyenoanh
 19 Aug 2018 05:41
1 Replies 
 9 Views
 by nguyenoanh
 19 Aug 2018 05:40
4 Replies 
 107 Views
 by nguyenoanh
 18 Aug 2018 17:09
6 Replies 
 149 Views
 by nguyenoanh
 18 Aug 2018 15:20
3 Replies 
 11 Views
 by nguyenoanh
 18 Aug 2018 09:55
2 Replies 
 42 Views
 by nguyenoanh
 18 Aug 2018 08:59
 Lỗi khi Update lên 4.5.0.9
by hangoctu  - 17 Aug 2018 11:24
11 Replies 
 74 Views
 by nguyenoanh
 18 Aug 2018 08:57
0 Replies 
 21 Views
 by nguyenoanh
 17 Aug 2018 16:54
 [Vietnamese] 4.5.0.9 - 14/8/2018
by nguyenoanh  - 14 Aug 2018 14:52
2 Replies 
 90 Views
 by nguyenoanh
 16 Aug 2018 21:38
2 Replies 
 41 Views
 by dinhhungtk309
 16 Aug 2018 21:33
12 Replies 
 172 Views
 by nguyenoanh
 16 Aug 2018 14:14
4 Replies 
 114 Views
 by nguyenoanh
 15 Aug 2018 17:19
5 Replies 
 47 Views
 by nguyenoanh
 15 Aug 2018 14:41
9 Replies 
 77 Views
 by nguyenoanh
 14 Aug 2018 15:58
11 Replies 
 129 Views
 by ntlong
 14 Aug 2018 10:06
11 Replies 
 129 Views
 by hd00842
 13 Aug 2018 14:41
 Không thể khởi động MySQL
by hd00842  - 25 Jul 2018 11:19
18 Replies 
 169 Views
 by nguyenoanh
 11 Aug 2018 15:15