• VPSSIM VietNamese

  • Browse all the forum categories

Forum Statistics Last post
Giới Thiệu Về VPSSIM Và Các Chức Năng
Hiện tại VPSSIM hỗ trợ Centos 6 & 7; PHP 7.2, 7.1, 7.0, 5,6 & 5.4; MariaDB 10.3, 10.2, 10.1 & 10.0 .
   
Hướng Dẫn Cài Đặt
Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt VPSSIM trên Centos 6 & 7.
   
Hướng Dẫn Sử Dụng
Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
97 Topics 
219 Posts
Re: Hướng dẫn sử dụng chức nă…
 by nguyenoanh
 17 Sep 2018 08:13
Lỗi Khi Sử Dụng
Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
125 Topics 
767 Posts
Re: Lỗi SSL - [emerg] SSL_CTX…
 by nguyenoanh
 21 Sep 2018 07:03
Đóng Góp Ý Kiến Phát Triền Script
Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
23 Topics 
231 Posts
Re: Cài Wordpress trong thư m…
 by nguyenoanh
 20 Sep 2018 17:06
Tôi Đã Cài Đặt Thành Công VPS
Chia sẻ về cấu hình server của bạn, OS (6 or 7), những khó khắn gặp phải khi bắt đầu sử dụng VPS.
5 Topics 
36 Posts
Re: Cài đặt thành công VPSSIM…
 by basypham
 19 Sep 2018 09:01
Update Log
Subforums Update Main Source, Update Thành Phần
32 Topics 
245 Posts
Re: [Vietnamese] - 4.6.0.2 : …
 by nguyenoanh
 18 Sep 2018 20:32
Forum Statistics Last post
2 Replies 
 423 Views
 by nguyenoanh
 07 Aug 2018 15:43
13 Replies 
 336 Views
 by nguyenoanh
 20 Jul 2018 20:10
0 Replies 
 277 Views
 by nguyenoanh
 20 Jun 2018 11:44
23 Replies 
 338 Views
 by nguyenoanh
 21 Sep 2018 07:03
1 Replies 
 23 Views
 by nguyenoanh
 20 Sep 2018 17:06
14 Replies 
 143 Views
 by nguyenoanh
 19 Sep 2018 11:07
12 Replies 
 164 Views
 by nguyenoanh
 19 Sep 2018 09:30
4 Replies 
 104 Views
 by basypham
 19 Sep 2018 09:01
8 Replies 
 156 Views
 by nguyenoanh
 18 Sep 2018 20:32
 Lỗi Fullbackup
by smowtion  - 14 Sep 2018 16:40
4 Replies 
 41 Views
 by nguyenoanh
 18 Sep 2018 18:52
21 Replies 
 367 Views
 by nguyenoanh
 17 Sep 2018 21:34
2 Replies 
 54 Views
 by tiendatdev
 17 Sep 2018 12:05
 Không cài được vpssim
by binnobita  - 16 Sep 2018 15:32
6 Replies 
 66 Views
 by nguyenoanh
 17 Sep 2018 10:01
4 Replies 
 102 Views
 by nguyenoanh
 17 Sep 2018 08:13
5 Replies 
 31 Views
 by nguyenoanh
 15 Sep 2018 17:09
10 Replies 
 100 Views
 by nguyenoanh
 15 Sep 2018 15:41
16 Replies 
 148 Views
 by ngocanhkiu
 14 Sep 2018 13:50
2 Replies 
 48 Views
 by gmduong96912
 13 Sep 2018 19:53
0 Replies 
 82 Views
 by nguyenoanh
 13 Sep 2018 15:16
10 Replies 
 194 Views
 by nguyenoanh
 13 Sep 2018 09:29
2 Replies 
 51 Views
 by nguyenoanh
 13 Sep 2018 07:03
5 Replies 
 142 Views
 by olalavui
 12 Sep 2018 00:43
11 Replies 
 112 Views
 by nguyenoanh
 11 Sep 2018 14:26
 Cài SSL Báo Lỗi nhờ hỗ trợ
by thaihuy  - 08 Sep 2018 23:57
11 Replies 
 109 Views
 by nguyenoanh
 10 Sep 2018 14:04
5 Replies 
 51 Views
 by nguyenoanh
 09 Sep 2018 08:14