• Update Thành Phần

  • Update Các Thành Phần Trong VPSSIM ( Nginx, PHPMyAdmin, Netdata, Support Code ...) . Những Update Nhỏ Này Sẽ Không Được VPSSIM Tự Động Gửi Email Mà Bạn Phải Theo Dõi Và Cập Nhật.

Update Các Thành Phần Trong VPSSIM ( Nginx, PHPMyAdmin, Netdata, Support Code ...) . Những Update Nhỏ Này Sẽ Không Được VPSSIM Tự Động Gửi Email Mà Bạn Phải Theo Dõi Và Cập Nhật.
Forum Statistics Last post
 Nginx update to 1.15.2
by nguyenoanh  - 04 Aug 2018 06:27
0 Replies 
 42 Views
 by nguyenoanh
 04 Aug 2018 06:27
 phpMyAdmin update to 4.8.2
by nguyenoanh  - 29 Jun 2018 10:41
1 Replies 
 115 Views
 by olalavui
 06 Jul 2018 18:02
 Update 9/6/2018
by nguyenoanh  - 09 Jun 2018 09:59
0 Replies 
 128 Views
 by nguyenoanh
 09 Jun 2018 09:59