• Cách chuyển hướng page A sang B

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
 #6946  by kinhbacauto
 04 May 2019 15:11
Cho mình hỏi làm sao để chuyển hướng 1 page A sang 1 page B theo kiểu chuyển hướng 301 để giữ nguyên toàn bộ sức mạnh của landing page ạ. Mình đang làm trang web về xe tải.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #6947  by olalavui
 04 May 2019 15:43
Wordpress thì đầy plugin làm đc việc đó, đơn cử như a Yoast
Get 25 USD Free To USE VPSSIM