• Hướng dẫn sử dụng chức năng “Cài Đặt WordPress Multisite”

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #397  by nguyenoanh
 22 Jun 2018 12:38
Việc cài đặt WordPress multisite theo cách thông thường khá phức tạp và mất thời gian. Nhưng với VPSSIM, bạn sẽ cài đặt wordpress multisite rất nhanh và tiện lợi. Chỉ mất mấy giây là ta đã hoàn thành cài đặt wordpress multisite cho website của mình.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Wordpress Blog Tools ==> Cài Đặt Wordpress Multisite

VPSSIM sẽ cho bạn lựa chọn hai cách cài đặt multisite:

Cài theo dạng sub-domain: Với cách cài đặt này, sau khi hoàn thành cài đặt multisite và tạo sub trong wp-admin của blog, ta sẽ phải tạo vhost cho subdomain này bằng chức năng Tạo Vhost Cho WP MultiSite của VPSSIM. Với cách cài đặt này, bạn phải trỏ sub-domain về địa chỉ IP của VPS trước khi thực hiện tạo sub-domain.
Cài theo dạng Sub-directories: Chỉ cần tạo blog mới trong wp-admin là được. Không cần tạo vhost.
Mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt multisite dạng Sub-domain. Cách cài đặt dạng Sub-directories tương tự nhưng không cần tạo vhost, kích họat sub con là có thể sử dụng được ngay.

Cài Đặt WordPress Multisite Dạng Sub-Domain

Mình sẽ cài đặt multisite cho domain mai.com (một domain không có thật, được tạo ra bằng cách edit file host trên máy tính)
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   9) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   10) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   11) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   12) Xem Thong Tin Database
5) Xem Themes & Plugins Status	   13) Toi Uu - Sua Loi Database
6) Enable/Disable Redis Cache	   14) Password Bao Ve wp-login.php
7) Sao Luu Database		   15) Fix Loi Missed Schedule
8) Phuc Hoi Database		   16) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):10
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de cai dat wordpress multisite cho website HOAC
-------------------------------------------------------------------------
Tao Vhost cho sub-domain cua domain cai dat wordpress multisite.
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.hostingaz.vn/1101
=========================================================================
Ban muon xem danh sach wordpress website tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach wordpress website:
-------------------------------------------------------------------------
mai.com
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten website: mai.com
=========================================================================
Lua chon cach cai dat Wordpress Multisite
-------------------------------------------------------------------------
Sub-domain: http://username.website.com
-------------------------------------------------------------------------
Sub-directories: http://website.com/username
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.hostingaz.vn/1108
=========================================================================
1) Sub-Domain
2) Sub-directories
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
LUA CHON PHUONG THUC CAI DAT WORDPRESS MULTISITE
=========================================================================
1) Cai dat Wordpress Multisite Ngay
2) Sao luu (Database & Wp-config.php) roi cai dat
3) Huy cai dat
Nhap lua chon cua ban: 2
Mình chọn cách Sao lưu (Database & WP-config.php) rồi cài đặt. VPSSIM sẽ tiến hành backup database và file wp-config.php trước khi cài đặt wordpress multisite. Nếu có lỗi làm gì, bạn có thể dùng file backup này để quay về ban đầu.

Kết quả:
=========================================================================
Cai dat Wordpress Multisite cho mai.com thanh cong !
-------------------------------------------------------------------------
De tao subdomain moi, ban hay dang ky no trong WP-ADMIN, sau do kich hoat
-------------------------------------------------------------------------
Subdomain tren VPS bang chinh chuc nang nay.
-------------------------------------------------------------------------
Sao luu Database & wp-config.php thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
Link foler backup: http://mai.com/0-VPSSIM
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   9) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   10) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   11) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   12) Xem Thong Tin Database
5) Xem Themes & Plugins Status	   13) Toi Uu - Sua Loi Database
6) Enable/Disable Redis Cache	   14) Password Bao Ve wp-login.php
7) Sao Luu Database		   15) Fix Loi Missed Schedule
8) Phuc Hoi Database		   16) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Kích Họat Sub-Domain Trong WP-Admin

Sau khi cài đặt xong. Bạn login vào wp-admin của website và tiến hành tạo sub-domain.

Đường dẫn: WP-Admin ==> Network Admin ==> Sites ==> Add News

https://hostingaz.vn/wp-content/uploads/2017/12/huong-dan-cai-dat-wordpress-multisite-tren-vps-vpssim.jpg

Chọn Add news:

https://hostingaz.vn/wp-content/uploads/2017/12/huong-dan-cai-dat-wordpress-multisite-tren-vps-vpssim-buoc-2.jpg

Và tạo sub-domain mới:

https://hostingaz.vn/wp-content/uploads/2017/12/huong-dan-cai-dat-wordpress-multisite-tren-vps-vpssim-buoc-3.jpg

Tiến hành điền thông tin.
Site Address (URL): Tên sub

Site Tile: Tựa đề sub

Site Language: ngôn ngữ site

Admin email: Địa chỉ admin email.
Sau khi điền thông tin xong, ta nhấn vào Add Site để kết thúc tạo sub. Nhưng ta chưa thể truy cập vào sub-domain hay admin của Sub này trên trình duyệt được vì ta chưa tạo Vhost cho sub. Ta thực hiện bước tiếp theo để tạo Vhost cho nó.

Tạo Vhost cho Sub-domain Multisite

Sau khi tạo subdomain trong wp-admin xong, ta bắt buộc phải tạo vhost cho nó thì sub-domain này mới chạy được. Ta sẽ sử dụng chức năng: Tạo Vhost Cho WP MultiSite

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> WordPress Blog Tools ==> Cai Dat Wordpress Multisite ==> Nhập Tên domain ==> Nhập tên sub ==> Enter
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   9) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   10) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   11) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   12) Xem Thong Tin Database
5) Xem Themes & Plugins Status	   13) Toi Uu - Sua Loi Database
6) Enable/Disable Redis Cache	   14) Password Bao Ve wp-login.php
7) Sao Luu Database		   15) Fix Loi Missed Schedule
8) Phuc Hoi Database		   16) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):10
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de cai dat wordpress multisite cho website HOAC
-------------------------------------------------------------------------
Tao Vhost cho sub-domain cua domain cai dat wordpress multisite.
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.hostingaz.vn/1101
=========================================================================
Ban muon xem danh sach wordpress website tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach wordpress website:
-------------------------------------------------------------------------
mai.com
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten website: mai.com
=========================================================================
mai.com da cai dat wordpress multisite dang Sub-domain
-------------------------------------------------------------------------
List subsites cua mai.com:
-------------------------------------------------------------------------
test.mai.com
=========================================================================
TAO VHOST CHO SUBDOMAIN
=========================================================================
Khong duoc nhap kem domain. Vi du tao Vhost cho abc.vpssim.com nhap: abc
-------------------------------------------------------------------------
SUB ban nhap phai trong list duoi va chua duoc tao Vhost tren server:
-------------------------------------------------------------------------
test
=========================================================================
Nhap ten sub: test
=========================================================================
VPSSIM se cau hinh Vhost tuy thuoc vao loai cache mai.com su dung
-------------------------------------------------------------------------
Ban phai lua chon dung, neu khong Subdomain se hoat dong khong chinh xac
=========================================================================
CHON LOAI CACHE MA mai.com DANG SU DUNG
=========================================================================
1) WP Super Cache  3) W3 Total Cache	 5) WP-Rocket
2) Redis Cache	   4) WP Fastest Cache 6) Others
Nhap lua chon cua ban: 1
Lưu ý chọn chính xác loại cache mà domain chính đang sử dụng.

Kết quả:
=========================================================================
Tao Vhost cho test.mai.com thanh cong !
-------------------------------------------------------------------------
Ban co the truy cap test.mai.com de check! neu config sai,
-------------------------------------------------------------------------
Xoa test.mai.com.conf trong /etc/nginx/conf.d
-------------------------------------------------------------------------
va lam lai theo cac buoc tren!
-------------------------------------------------------------------------
Command remove Vhost:
-------------------------------------------------------------------------
rm -rf /etc/nginx/conf.d/test.mai.com.conf
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   9) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   10) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   11) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   12) Xem Thong Tin Database
5) Xem Themes & Plugins Status	   13) Toi Uu - Sua Loi Database
6) Enable/Disable Redis Cache	   14) Password Bao Ve wp-login.php
7) Sao Luu Database		   15) Fix Loi Missed Schedule
8) Phuc Hoi Database		   16) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Lúc này ta đã có thể truy cập vào sub-domain trên trình duyệt và admin admin dashboard của nó.

https://hostingaz.vn/wp-content/uploads/2017/12/huong-dan-cai-dat-wordpress-multisite-tren-vps-vpssim-ket-thuc.jpg
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
Get 25 USD Free To USE VPSSIM