• Cài đặt song song cache redis và wp rocket

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
 #10052  by leytranvn
 12 Jun 2019 16:41
Hiện tại m có thể cài đặt song song 2 cache này được không. Vì 2 cache này hoạt động khác nhau.
Mình vào mục config vhost redis xong lại config vhost wp rocket được không nhỉ
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
Get 25 USD Free To USE VPSSIM