• Hỏi: tắt chức năng tạo file log cronjob

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #10017  by olalavui
 08 Jun 2019 16:08
@thanhnhan, cd đến thư mục đó, rồi rm -rf * đỡ suy nghĩ :v
 #10020  by olalavui
 08 Jun 2019 20:28
@thanhnhan, đã hiểu mình đang ở đâu, và dùng cái gì thì thấy bt lắm bác ạ :D
Get 25 USD Free To USE VPSSIM