• Hỏi cách cài thêm website dạng sub directory domain.com/web2/

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
 #6937  by MacKen
 02 May 2019 17:40
quan trong file zilink.net.conf bạn có enable
#Chay tat ca cac website (Wordpress, Xenforo, Joomla, Phpbb .... ). neu ban su dung rule cua ban,comment dong duoi (them dau # vao truoc) (AAA)
include /etc/nginx/conf/all.conf;

Thì edit file đó thêm :

location /blog/ {
try_files $uri $uri/ /blog/index.php?$args;
}

NGƯỢC LẠI

Rule cho wordpress dòng nào thì thêm đoạn trên rồi khởi đông lại nignx


OK
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #6938  by bannvph00701
 02 May 2019 21:23
MacKen wrote:
02 May 2019 17:40
quan trong file zilink.net.conf bạn có enable
#Chay tat ca cac website (Wordpress, Xenforo, Joomla, Phpbb .... ). neu ban su dung rule cua ban,comment dong duoi (them dau # vao truoc) (AAA)
include /etc/nginx/conf/all.conf;

Thì edit file đó thêm :

location /blog/ {
try_files $uri $uri/ /blog/index.php?$args;
}

NGƯỢC LẠI

Rule cho wordpress dòng nào thì thêm đoạn trên rồi khởi đông lại nignx


OK
Dạ em có thêm như trong hình vào file zlinks.net.conf rồi và khởi động lại vps thì nó báo faild bác ạ :(
Attachments
1.PNG
1.PNG (32.72 KiB) Viewed 8313 times
Get 25 USD Free To USE VPSSIM