• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Setup Nginx With PageSpeed"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #2691  by nguyenoanh
 11 Oct 2018 15:58
Từ phiên bản 4.6.0.5 trở đi, VPSSIM sẽ đưa Google PageSpeed quay trở lại. Nhưng mặc định Google PageSpeed module sẽ không được cài đặt mà nếu muốn sử dụng, chúng ta sẽ phải sử dụng chức năng Setup Nginx With PageSpeed trong phần Quản Lý Google PageSpeed để cài đặt module này với Nginx phiên bản tùy bạn chọn.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Quản Lý Google PageSpeed ==> Setup Nginx With PageSpeed
=========================================================================
    VPSSIM (4.6.0.5) - Quan Ly VPS/Server By HTTP://VPSSIM.VN
=========================================================================
            Quan Ly Google Pagespeed
=========================================================================
Module Google PageSpeed: Installed || Website Using PageSpeed: 0
=========================================================================

1) ON/OFF Pagespeed For Website	 3) List Website BAT Pagespeed
2) Clear Google Pagespeed Cache	 4) Setup Nginx With PageSpeed
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
Yêu cầu & Lưu ý để cài đặt được PageSpeed cho VPS:

+ VPS phải được cài đặt Memcached từ trước

+ Chức năng này hỗ trợ cài đặt tự động PageSpeed cho cả Centos 6 và Centos 7. Với Centos 6, VPSSIM sẽ phải cài thêm một số phần mềm PageSpeed yêu cầu nên thời gian có thể lâu hơn 1 chút. Việc cài đặt các phần mềm này chỉ thực hiện 1 lần duy nhất mà thôi.

+ Việc cài đặt PageSpeed có thể không thành công. Nếu bạn gặp trường hợp này và nếu quá trình cài đặt pagespeed thất bại gây lỗi Nginx, bạn hãy dùng chức năng Change Nginx Version trong Update System (Nginx,PHP...) để cài đặt lại Nginx không có module PageSpeed. Khi dùng chức năng này, mọi config sử dụng PageSpeed của các website sẽ được VPSSIM loại bỏ hết.

+ Để nâng cấp phiên bản Nginx, bạn cũng sử dụng chức năng này và nhập phiên bản Nginx mới trong quá trình cài đặt.

+ Nếu bạn sử dụng chức năng Change Nginx Version trong Update System (Nginx,PHP...) để cài đặt lại Nginx thì VPSSIM sẽ cài đặt lại Nginx mà không có module PageSpeed. Tất cả config cho PageSpeed của các website sẽ được Tắt để không có lỗi Nginx.

Bây giờ ta bắt đầu cài đặt Google PageSpeed:
=========================================================================
    VPSSIM (4.6.0.5) - Quan Ly VPS/Server By HTTP://VPSSIM.VN
=========================================================================
            Quan Ly Google Pagespeed
=========================================================================
Module Google PageSpeed: Installed || Website Using PageSpeed: 0
=========================================================================

1) ON/OFF Pagespeed For Website	 3) List Website BAT Pagespeed
2) Clear Google Pagespeed Cache	 4) Setup Nginx With PageSpeed
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):4
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de cai dat Nginx & Google Page Speed cho server.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM ho tro cai dat Nginx tu phien ban 1.11.5 tro len.
-------------------------------------------------------------------------
Getting List Current Nginx Version from VPSSIM.VN ...
-------------------------------------------------------------------------
Nginx version: 1.15.5 | Ban dang cai dat phien ban Nginx moi nhat.
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/1122
=========================================================================
Ban muon xem cac phien ban Nginx hien tai ? [y/N] y
=========================================================================
1.15.5	  1.14.0	1.13.7	  1.13.1	1.11.13	  1.11.8
1.15.4	  1.13.12	1.13.6	  1.13.0	1.11.12	  1.11.7
1.15.3	  1.13.11	1.13.5	  1.12.2	1.11.11	  1.11.6
1.15.2	  1.13.10	1.13.4	  1.12.1	1.11.10	  1.11.5
1.15.1	  1.13.9	1.13.3	  1.12.0	1.11.9
1.15.0	  1.13.8	1.13.2
=========================================================================
Nhap phien ban Nginx [ENTER]: 1.15.5
-------------------------------------------------------------------------
Check the nginx version you typed in ...
-------------------------------------------------------------------------
Tim thay Nginx phien ban 1.15.5 tren nginx.org
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se cai dat phien ban Nginx 1.15.5 + Google Pagespeed.
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ...
Và VPSSIM tự động chạy đến khi thông báo hoàn thành:
=========================================================================
Setup Nginx version 1.15.5 finished !
=========================================================================
Checking Google Pagespeed ...
-------------------------------------------------------------------------
Cai dat Google Pagespeed thanh cong.
-------------------------------------------------------------------------
Stopping nginx:                      [ OK ]
Starting nginx:                      [ OK ]
=========================================================================
    VPSSIM (4.6.0.5) - Quan Ly VPS/Server By HTTP://VPSSIM.VN  
=========================================================================
            Quan Ly Google Pagespeed                
=========================================================================
Module Google PageSpeed: Installed || Website Using PageSpeed: 0 
=========================================================================

1) ON/OFF Pagespeed For Website	 3) List Website BAT Pagespeed
2) Clear Google Pagespeed Cache	 4) Setup Nginx With PageSpeed
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #2738  by nguyenoanh
 13 Oct 2018 17:48
@tungdh
Đúng rồi. Bạn đang sử dụng nginx từ repo nên không cài đặt được Google PageSpeed nhé.
VPSSIM chỉ hỗ trợ cài đặt PageSpeed cho VPS khi cài đặt VPSSIM chọn nginx build từ source.
 #2793  by olalavui
 16 Oct 2018 07:06
@tungdh, bạn tách ra vps mới và move test xem hoạt động tốt không thì hãy xài...
nguyenoanh liked this
 #2830  by min90
 17 Oct 2018 16:26
+ VPS phải được cài đặt Memcached từ trước

Bữa e có cài Memcached theo tut ở đây, và ở google mà mãi ko được. Có bài a cũng bảo ko cần phải dùng memcached. Mà cũng mong thử cái Google Pagespeed này xem có tăng tốc thêm gì được nữa ko.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM