• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Upload Backups To Google Drive"

  • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #3395  by nguyenoanh
 25 Nov 2018 02:40
mrx wrote:
24 Nov 2018 22:39
@nguyenoanh, đây a
Image
Tên khác nhau mà em ? Em nhìn kỹ lại xem có giống nhau không :lol:

Nếu em bật chức năng auto backup code (1 database) thì tên xxx.sql.gz.aaa có phần xxx giống nhau.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #3408  by nguyenoanh
 26 Nov 2018 23:08
mrx wrote:
25 Nov 2018 09:42
@nguyenoanh, chưa hiểu lắm a :) sao nó lại có 2 fie cùng 1 ngày
Em vừa bật chức năng Auto Backup 1 Database và Chức năng Auto Backup Tất cả database nên có hai file backup là tất nhiên rồi :)
Em nhìn xem, 2 file cùng tên nhưng khác nhau thời điểm backup.
Em tắt chức năng auto backup 1 database cho database đó đi là được.
 #3416  by mrx
 27 Nov 2018 00:23
nguyenoanh wrote:
26 Nov 2018 23:08
mrx wrote:
25 Nov 2018 09:42
@nguyenoanh, chưa hiểu lắm a :) sao nó lại có 2 fie cùng 1 ngày
Em vừa bật chức năng Auto Backup 1 Database và Chức năng Auto Backup Tất cả database nên có hai file backup là tất nhiên rồi :)
Em nhìn xem, 2 file cùng tên nhưng khác nhau thời điểm backup.
Em tắt chức năng auto backup 1 database cho database đó đi là được.
ah ah ra là thế ^^
nguyenoanh liked this
 #4138  by nguyenoanh
 04 Jan 2019 10:29
cuongdz92 wrote:
04 Jan 2019 09:18
Em cấu hình ok, upload lên google drive bị xóa ngay floder chủ
Lạ nhỉ ? Anh đâu có cấu hình VPSSIM tự động xóa folder bất kỳ nào đâu nhỉ ?
 #4142  by nguyenoanh
 04 Jan 2019 14:10
cuongdz92 wrote:
04 Jan 2019 13:34
nguyenoanh wrote:ình
Cái đó xài cho Onedriver được không anh, nếu được em test onedriver xem sao
Không được em ạ.
Ngoài Google Drive hỗ trợ xác nhận trên trình duyệt, mấy cái kia phức tạp, không làm tự động được.
 #4148  by cuongdz92
 04 Jan 2019 15:45
Em bị lỗi này nè ad
Code: Select all
2019/01/04 15:43:22 ERROR : : error listing: directory not found
2019/01/04 15:43:22 ERROR : Attempt 1/3 failed with 1 errors and: directory not found
2019/01/04 15:43:22 ERROR : : error listing: directory not found
2019/01/04 15:43:22 ERROR : Attempt 2/3 failed with 1 errors and: directory not found
2019/01/04 15:43:23 ERROR : : error listing: directory not found
2019/01/04 15:43:23 ERROR : Attempt 3/3 failed with 1 errors and: directory not found
2019/01/04 15:43:23 Failed to delete: directory not found
2019/01/04 15:43:24 ERROR : Google drive root '45.76.151.126': Failed to list "": directory not found
2019/01/04 15:43:25 ERROR : : Failed to rmdir: directory not empty
2019/01/04 15:43:25 ERROR : Attempt 1/3 failed with 2 errors and: directory not empty
2019/01/04 15:43:25 ERROR : Google drive root '45.76.151.126': Failed to list "": directory not found
2019/01/04 15:43:27 ERROR : : Failed to rmdir: directory not empty
2019/01/04 15:43:27 ERROR : Attempt 2/3 failed with 2 errors and: directory not empty
2019/01/04 15:43:29 ERROR : Google drive root '45.76.151.126': Failed to list "": directory not found
2019/01/04 15:43:30 ERROR : : Failed to rmdir: directory not empty
2019/01/04 15:43:30 ERROR : Attempt 3/3 failed with 2 errors and: directory not empty
2019/01/04 15:43:30 Failed to rmdirs: directory not empty
 #4149  by cuongdz92
 04 Jan 2019 15:46
cuongdz92 wrote:Em bị lỗi này nè ad
Code: Select all
2019/01/04 15:43:22 ERROR : : error listing: directory not found
2019/01/04 15:43:22 ERROR : Attempt 1/3 failed with 1 errors and: directory not found
2019/01/04 15:43:22 ERROR : : error listing: directory not found
2019/01/04 15:43:22 ERROR : Attempt 2/3 failed with 1 errors and: directory not found
2019/01/04 15:43:23 ERROR : : error listing: directory not found
2019/01/04 15:43:23 ERROR : Attempt 3/3 failed with 1 errors and: directory not found
2019/01/04 15:43:23 Failed to delete: directory not found
2019/01/04 15:43:24 ERROR : Google drive root '45.76.151.126': Failed to list "": directory not found
2019/01/04 15:43:25 ERROR : : Failed to rmdir: directory not empty
2019/01/04 15:43:25 ERROR : Attempt 1/3 failed with 2 errors and: directory not empty
2019/01/04 15:43:25 ERROR : Google drive root '45.76.151.126': Failed to list "": directory not found
2019/01/04 15:43:27 ERROR : : Failed to rmdir: directory not empty
2019/01/04 15:43:27 ERROR : Attempt 2/3 failed with 2 errors and: directory not empty
2019/01/04 15:43:29 ERROR : Google drive root '45.76.151.126': Failed to list "": directory not found
2019/01/04 15:43:30 ERROR : : Failed to rmdir: directory not empty
2019/01/04 15:43:30 ERROR : Attempt 3/3 failed with 2 errors and: directory not empty
2019/01/04 15:43:30 Failed to rmdirs: directory not empty
Còn nếu em tạo sẵn thư mục thị upload lên nó bị xóa
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9