• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Upload Backups To Google Drive"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #4545  by nguyenoanh
 06 Jan 2019 13:56
@cuongdz92
Hello em.
Cảm ơn em đã email cho anh thông tin để anh check.
Mọi thứ hoạt động hoàn hảo.
Em chưa bật chức năng auto backup và trên VPS chưa có file backup của website và database nên VPSSIM không có gì gửi lên Google Drive nha em.
 #4548  by cuongdz92
 06 Jan 2019 15:01
nguyenoanh wrote:@cuongdz92
Hello em.
Cảm ơn em đã email cho anh thông tin để anh check.
Mọi thứ hoạt động hoàn hảo.
Em chưa bật chức năng auto backup và trên VPS chưa có file backup của website và database nên VPSSIM không có gì gửi lên Google Drive nha em.
Không phải anh ơi.
Nãy em test không được em gỡ ra. Khi em cấu hình 1-2 ok rồi. Thì em nhấn phím 3 để test xem nó có up lên drive không thì nhận được thông báo này
Image
Em hiểu rằng nó không có quyền tạo thu mực nên em tạo sẵn thư mục tương đương với dãy IP của VPS thì kết quả là trên VPS thông báo thành công nhưng trên Driver thì mục đó bị xóa.
Em liền test lần 2 bằng cách tạo thư mục đó một lần nữa và upload 1 file từ máy tính lên để tránh thư mục đó bị xóa. Sau khi test tiếp trên vps thì VPS báo là upload ok nhưng trên floder em tạo lại không có file. Anh có Skype không em mở teamview chạy cho anh coi ạ
 #4549  by nguyenoanh
 06 Jan 2019 15:05
cuongdz92 wrote:
06 Jan 2019 15:01
nguyenoanh wrote:@cuongdz92
Hello em.
Cảm ơn em đã email cho anh thông tin để anh check.
Mọi thứ hoạt động hoàn hảo.
Em chưa bật chức năng auto backup và trên VPS chưa có file backup của website và database nên VPSSIM không có gì gửi lên Google Drive nha em.
Không phải anh ơi.
Nãy em test không được em gỡ ra. Khi em cấu hình 1-2 ok rồi. Thì em nhấn phím 3 để test xem nó có up lên drive không thì nhận được thông báo này
Image
Em hiểu rằng nó không có quyền tạo thu mực nên em tạo sẵn thư mục tương đương với dãy IP của VPS thì kết quả là trên VPS thông báo thành công nhưng trên Driver thì mục đó bị xóa.
Em liền test lần 2 bằng cách tạo thư mục đó một lần nữa và upload 1 file từ máy tính lên để tránh thư mục đó bị xóa. Sau khi test tiếp trên vps thì VPS báo là upload ok nhưng trên floder em tạo lại không có file. Anh có Skype không em mở teamview chạy cho anh coi ạ
Em thử lại với tài khoản Google Drive khác xem thế nào ? Vì anh đã test upload thành công lên tài khoản Gdrive của anh rồi mà.
Sau khi anh test xong, anh đã xóa toàn bộ chứ không giờ anh chụp ảnh cho em coi rồi.
 #4552  by cuongdz92
 06 Jan 2019 15:27
nguyenoanh wrote:à, em phải chọn cấu hình là Google Drive chứ không phải Google Cloud nhé.
hai cái này khác nhau hoàn toàn.
Dạ anh, em chọn 11 Google Drive đó anh
Code: Select all
Storage> 11
Google Application Client Id - leave blank normally.
client_id>
Google Application Client Secret - leave blank normally.
client_secret>
Scope that rclone should use when requesting access from drive.
Choose a number from below, or type in your own value
 1 / Full access all files, excluding Application Data Folder.
  \ "drive"
 2 / Read-only access to file metadata and file contents.
  \ "drive.readonly"
  / Access to files created by rclone only.
 3 | These are visible in the drive website.
  | File authorization is revoked when the user deauthorizes the app.
  \ "drive.file"
  / Allows read and write access to the Application Data folder.
 4 | This is not visible in the drive website.
  \ "drive.appfolder"
  / Allows read-only access to file metadata but
 5 | does not allow any access to read or download file content.
  \ "drive.metadata.readonly"
scope>
ID of the root folder - leave blank normally. Fill in to access "Computers" folders. (see docs).
root_folder_id>
Service Account Credentials JSON file path - leave blank normally.
Needed only if you want use SA instead of interactive login.
service_account_file>
Remote config
Use auto config?
 * Say Y if not sure
 * Say N if you are working on a remote or headless machine or Y didn't work
y) Yes
n) No
y/n> n
If your browser doesn't open automatically go to the following link: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&client_id=202264815644.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=urn%3Aietf%3Awg%3Aoauth%3A2.0%3Aoob&response_type=code&scope=https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fdrive&state=40465394d2706a5c6afd795c19d7b5c7
Log in and authorize rclone for access
Enter verification code> 4/ygDFh-utcKupVlOqNJWHGzjmJQl_wKfllcrVAx8Gw2rZx9pV4LE4ilo
Configure this as a team drive?
y) Yes
=========================================================================
Ket noi thanh cong VPS voi tai khoan Google Drive.
 #4553  by nguyenoanh
 06 Jan 2019 15:35
cuongdz92 wrote:
06 Jan 2019 15:27
nguyenoanh wrote:à, em phải chọn cấu hình là Google Drive chứ không phải Google Cloud nhé.
hai cái này khác nhau hoàn toàn.
Dạ anh, em chọn 11 Google Drive đó anh
Code: Select all
Storage> 11
Google Application Client Id - leave blank normally.
client_id>
Google Application Client Secret - leave blank normally.
client_secret>
Scope that rclone should use when requesting access from drive.
Choose a number from below, or type in your own value
 1 / Full access all files, excluding Application Data Folder.
  \ "drive"
 2 / Read-only access to file metadata and file contents.
  \ "drive.readonly"
  / Access to files created by rclone only.
 3 | These are visible in the drive website.
  | File authorization is revoked when the user deauthorizes the app.
  \ "drive.file"
  / Allows read and write access to the Application Data folder.
 4 | This is not visible in the drive website.
  \ "drive.appfolder"
  / Allows read-only access to file metadata but
 5 | does not allow any access to read or download file content.
  \ "drive.metadata.readonly"
scope>
ID of the root folder - leave blank normally. Fill in to access "Computers" folders. (see docs).
root_folder_id>
Service Account Credentials JSON file path - leave blank normally.
Needed only if you want use SA instead of interactive login.
service_account_file>
Remote config
Use auto config?
 * Say Y if not sure
 * Say N if you are working on a remote or headless machine or Y didn't work
y) Yes
n) No
y/n> n
If your browser doesn't open automatically go to the following link: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&client_id=202264815644.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=urn%3Aietf%3Awg%3Aoauth%3A2.0%3Aoob&response_type=code&scope=https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fdrive&state=40465394d2706a5c6afd795c19d7b5c7
Log in and authorize rclone for access
Enter verification code> 4/ygDFh-utcKupVlOqNJWHGzjmJQl_wKfllcrVAx8Gw2rZx9pV4LE4ilo
Configure this as a team drive?
y) Yes
=========================================================================
Ket noi thanh cong VPS voi tai khoan Google Drive.
Em thử tài khoản khác xem ntn.
Anh đã test upload thành công, không một lỗi gì cả với VPS của em rồi mà.
 #4555  by nguyenoanh
 06 Jan 2019 15:58
cuongdz92 wrote:
06 Jan 2019 15:43
nguyenoanh wrote:upload thành
Em test với email là tên miền, email gmail mua gói 100 GB và email miễn phí 15 GB đều bị. Anh có team view không em gửi anh kiểm tra giúp em với
Anh vừa test với email tên miền đó chứ.

Để anh đăng nhập lại test với email cá nhân xem như thế nào :)
 #4556  by cuongdz92
 06 Jan 2019 15:59
nguyenoanh wrote:
cuongdz92 wrote:
06 Jan 2019 15:43
nguyenoanh wrote:upload thành
Em test với email là tên miền, email gmail mua gói 100 GB và email miễn phí 15 GB đều bị. Anh có team view không em gửi anh kiểm tra giúp em với
Anh vừa test với email tên miền đó chứ.

Để anh đăng nhập lại test với email cá nhân xem như thế nào :)
Dạ anh, nãy em test email tên miền không được
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 • 1
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9