• Fix lỗi Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid xxx


 #179  by nguyenoanh
 07 Jun 2018 15:52
Khi bạn tiến hành cài đặt phần mềm trên centos thì bạn thấy lỗi:
Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid xxxx


cách khắc phục là bạn chờ cho đến khi tiến trình đang chạy kết thúc hoặc bạn có thể tắt tiền trình đang chạy đi bằng lệnh:
rm -rf /var/run/yum.pid
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #1921  by olalavui
 29 Aug 2018 09:35
Mấy cái vụ này thì cứ kệ để sv nó run all ngon lành rồi tính tiếp, kill process đi nhiều lỗi tùm lum à
nguyenoanh liked this
 #1923  by nguyenoanh
 29 Aug 2018 10:32
olalavui wrote:
29 Aug 2018 09:35
Mấy cái vụ này thì cứ kệ để sv nó run all ngon lành rồi tính tiếp, kill process đi nhiều lỗi tùm lum à
Hix, lắm lúc sốt ruột lắm đó em. Chờ cả chục phút không được, kill cái cho nhanh :)
Get 25 USD Free To USE VPSSIM