• CDN Images, js, css...


 #57336  by 2ndCapricorn
 22 Oct 2019 20:07
Bác @nguyenoanh add thêm chức năng tạo CDN ảnh, css, js cho VPSSIM đi. Cái này sắp thành nhu cầu cơ bản rồi. Với cả hỗ trợ mở port cho database nữa, em toàn phải mở port bằng tay :D
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #57337  by olalavui
 24 Oct 2019 10:33
2ndCapricorn wrote:Bác @nguyenoanh add thêm chức năng tạo CDN ảnh, css, js cho VPSSIM đi. Cái này sắp thành nhu cầu cơ bản rồi. Với cả hỗ trợ mở port cho database nữa, em toàn phải mở port bằng tay :D
Dính đến kỹ thuật thì tốt nhất tự config vụ đó bác ạ :) càng nhiều tính năng càng rối, càng mệt.
Database là sử dụng port mặc định đa phần các vps đều mở sẵn, trừ bác xài mấy dịch vụ như GGCloud mới phải mở tay mà :)
Get 25 USD Free To USE VPSSIM