• Hướng dẫn chống dow file file có đuôi bất kỳ trên vpssim

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
 #3563  by lehieuit
 07 Dec 2018 08:44
Xin chào admin cho em hỏi cách nào để chống người khác dow 1 file bất kì trên web của mình hoặc chặn không cho dow các file có đuôi đó trong folder của web.
Ví dụ như file . zip, .rar ở trong thư mục camdownload
không cho dow ở : https://hihi.com/camdownload <--- chặn
không cho dow ở : https://hihi.com/camdownload/1.zip <--- chặn
Cảm ơn admin nhiều
Get 25 USD Free To USE VPSSIM