• Help! Xung đột trong iptables

 • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #3106  by imbaboy95
 07 Nov 2018 19:35
Em chào anh, em đang cấu hình iptables với mục đích là chặn tất cả các kết nối ngoại trừ các cổng đc cho phép: (FORWARD và OUTPUT em để mặc định)
Code: Select all
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target      prot  opt    source          destination
ACCEPT   all     --      anywhere       anywhere
ACCEPT   tcp    --       anywhere      anywhere      tcp dpt:https
ACCEPT   all    --       anywhere       anywhere      ctstate RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT   tcp    --       anywhere      anywhere      tcp dpt:ssh
ACCEPT   tcp    --       anywhere      anywhere      tcp dpt:http
ACCEPT   tcp    --       anywhere      anywhere      tcp dpt:*port của phpmyadmin*
DROP     all    --       anywhere       anywhere
Code như vầy, em cũng tham khảo nhiều nơi thấy không vấn đề gì, nhưng mà ko hiểu sao nó drop mọi cổng http luôn anh ạ, phpmyadmin cũng khỏi vào luôn (). T_T! Em gg thì họ bảo save/restart iptables, em làm rồi vẫn ko ổn anh ạ. Nếu bỏ cái rule `DROP ` đi là lại ok.
Anh xem giúp em với, em cám ơn anh ^^
This topic has 2 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM