• Mong anh giúp đỡ về remote mysql.

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
 #3082  by imbaboy95
 06 Nov 2018 12:24
Em chào anh, em đang muốn tạo 1 user remote mysql, user này chỉ được quyền đọc 2 bảng duy nhất la table1+table2. Mò mẫm gg cả tiếng anh + tiếng việt mà em ko thấy có guide nào, mong anh dành 1 2 phút xem giúp em câu lệnh ạ, em thực thi từ phpmyadmin.
GRANT SELECT ON mydb.table1.table2 TO 'user1'@'%' IDENTIFIED BY 'xinchao' WITH GRANT OPTION
:D :D :D
Get 25 USD Free To USE VPSSIM