• VPSSIM đã cài browser caching for nginx chưa vậy ad?

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #2650  by nguyenoanh
 10 Oct 2018 12:10
tonyviet9x wrote:
10 Oct 2018 11:52
location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
expires 365d;
}

location ~* \.(pdf)$ {
expires 30d;
}

Mình đang định thêm vào vpssim để browser caching trình duyệt, nhưng không biết ad đã thêm chưa ạ?
Cái này cơ bản nên VPSSIM có sẵn config rồi.
Bạn xem rule trong đây nhé:
Code: Select all
/etc/nginx/conf/staticfiles.conf
 #9998  by delpierro
 06 Jun 2019 16:21
Ad cho mình hỏi chút:
Trong file domain.conf đã có dòng chỉ thị browser caching nhưng xem trong header cũng như khi test với gtmetrix đều báo là cache-control: max-age=0, no-cache. Vậy nên xử lý thế nào để chỉ thị cache 30d. Thanks ad!
Chỉ thị browser caching:
location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
gzip_static off;
add_header Pragma public;
add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
access_log off;
expires 30d;
break;
 #9999  by nguyenoanh
 06 Jun 2019 16:56
delpierro wrote:
06 Jun 2019 16:21
Ad cho mình hỏi chút:
Trong file domain.conf đã có dòng chỉ thị browser caching nhưng xem trong header cũng như khi test với gtmetrix đều báo là cache-control: max-age=0, no-cache. Vậy nên xử lý thế nào để chỉ thị cache 30d. Thanks ad!
Chỉ thị browser caching:
location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
gzip_static off;
add_header Pragma public;
add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
access_log off;
expires 30d;
break;
Hiện tại đã có cấu hình đầy đủ trên trình duyệt trong 30 ngày rồi.
Về cái bạn hỏi, bạn xem thêm ở đây nhé: https://stackoverflow.com/questions/104 ... d-no-cache
olalavui liked this
 #10000  by delpierro
 07 Jun 2019 10:58
Sau mấy ngày tìm hiểu thì mình phát hiện ra nguyên nhân browser ignore cache directive là do Pagespeed loadfromfile & default cache time là 5 mins. Bác Oánh có giải pháp nào để set cache theo ý mình trong trường hợp sử dụng module pagespeed không? Cảm ơn bác Oánh!
olalavui liked this
 #21475  by delpierro
 25 Jun 2019 14:43
Mình tìm thấy solution này trên github. Các bạn thử thêm vào trong file conf dòng này:
pagespeed LoadFromFile "http://example.com" "/var/www"
pagespeed LoadFromFileCacheTtlMs 31556926000;

Mình thêm vào site của mình thấy ok.
Github: https://github.com/apache/incubator-pag ... ssues/1418
Kilig liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM