• Cách Redirect 301 domain trên Nginx sử dụng https

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
 #9956  by bannvph00701
 02 Jun 2019 07:57
Xin chào mọi người! Em đang có một website cũ là https://dongyhuynhtantrieu.com và một website mới là https://bacsicare.com
Giờ em muốn 301 toàn bộ con dongyhuynhtantrieu sang con bacsicare. Em có thử đoạn code sau:
server {
server_name dongyhuynhtantrieu.com;
rewrite ^ https://bacsicare.com$request_uri? permanent;
}
Như khi em truy cạp vào link của bài viết trên site dongyhuynhtantrieu thì bị báo lỗi https không cho chuyển hướng. Vậy mong mọi người giúp đỡ e đoạn code redirect đó với ạ. Em xin cảm ơn ạ
This topic has 4 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM