• Google Pagespeed is Comming Back on VPSSIM 4.6.0.5

  • Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !

Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
 #2207  by nguyenoanh
 14 Sep 2018 10:31
Chào các bạn.
Trong lần nâng cấp tới mình sẽ đưa Google Pagespeed quay trở lại VPSSIM.
Nhưng rất tiếc VPSSIM chỉ hỗ trợ Google Pagespeed cho các VPS Centos 7.X mà thôi.
Ưu điểm về mặt tăng tốc độ cho Website khi sử dụng Google Pagespeed là rất rõ rệt :)
Các bạn hãy chờ bản update tới nhé :)

Update: Centos 6 cũng được hỗ trợ nhưng thủ tục dài hơn mấy bước xác nhận.Vì sẽ phải làm thủ công một số thao tác.
cuongnh, olalavui liked this
This topic has 18 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM