• Không vào được SSH sau khi thoát VPSSIM

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #5834  by cloverbox
 16 Mar 2019 08:28
Chào các bác,
Không hiểu tại sao mình cài đặt VPSSIM thành công, sử dụng được hết các chức năng cơ bản không vấn đề gì nhưng nếu mình thoát khỏi SSH sau khi cài VPSSIM thì sau đó không vào lại SSH được. Màn hình hiện connect hoài nhưng không vào được.
Mình đã rebuild và reinstall nhiều lần nhưng chỉ cần mình đóng cửa sổ SSH thì sẽ ko vào được nữa.

Mình dùng Google Cloud không chặn firewall, để port 22 mặc định cho SSH không đổi.

Cảm ơn các bác.
This topic has 1 reply
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM