• Tạo Swap VPS

  • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #22173  by cuongdd410
 26 Jun 2019 11:23
Xin chào cả nhà,
Cho mình hỏi là mình mới Reinstall VPS và cài lại từ đâu. Nhưng đến khi cài swap và kiểm tra thì đã có 1 swap rồi. Ai biết là do làm sao không ạ?
Xin cảm ơn!

[root@localhost ~]# swapon -s
Filename Type Size Used Priority
/dev/vda2 partition 1048568 0 -1
[root@localhost ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1 14G 795M 13G 6% /
tmpfs 499M 0 499M 0% /dev/shm
This topic has 1 reply
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM