• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Thêm website + Forum Code"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #385  by nguyenoanh
 21 Jun 2018 22:58
Các code forum miễn phí mà VPSSIM hỗ trợ download về VPS cho bạn là : PHPBB, SMF Forum và MyBB. Mình sẽ luôn check và update link download để bạn có thể download được phiên bản mới nhất.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Thêm Website + code ==> Thêm website + Forum Code

Cách sử dụng:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
Note: http://go.hostingaz.vn/noteaddweb
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + Wordpress (Auto Setup)
 4) Them website + Wordpress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
 9) Them Website + YourLS (URL Shortener)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List & Dung Luong All Websites
Lua chon cua ban (0-Thoat): 5
=========================================================================
Getting Current PHPBB, SMF, MyBB Version ...
=========================================================================
LUA CHON FORUM CODE BAN MUON CAI DAT
=========================================================================
1) PhpBB 3.2.2
2) SMF 2.0.15
3) MyBB 1.8.15
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
Them Domain + Tu dong cai dat PHPBB Forum 3.2.2
=========================================================================
Nhap ten domain [ENTER]: anh3.com
Sau khi download xong code, VPSSIM sẽ hỏi bạn muốn tạo database cho website mới thêm không ? Nếu muốn, bạn điền y và Enter
=========================================================================
=========================================================================
Ban co muon VPSSIM tao Database moi cho anh3.com ? [y/N] y
Kết quả:
=========================================================================
anh3.com them thanh cong vao server.
-------------------------------------------------------------------------
PHPBB 3.2.2 da duoc download vao /home/anh3.com/public_html 
-------------------------------------------------------------------------
File Vhost: /etc/nginx/conf.d/anh3.com.conf
      --------------------------------------------------------------
Shortcut : /home/anh3.com/0-Vhost/anh3.com.conf
-------------------------------------------------------------------------
Database duoc tao tu dong cho anh3.com:
-------------------------------------------------------------------------
Ten Database: anh3_com_d9b1
User name: anh3comd9b1
Mat khau: bd4281d6d2e1d426
-------------------------------------------------------------------------
Xem lai thong tin database: Quan Ly Database => Xem Thong Tin Database.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
Note: http://go.hostingaz.vn/noteaddweb
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + Wordpress (Auto Setup)
 4) Them website + Wordpress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
 9) Them Website + YourLS (URL Shortener)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List & Dung Luong All Websites
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Lúc này bạn có thể truy cập vào website, sử dụng thông tin database mà VPSSIM show để cài đặt forum code.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #24100  by olalavui
 01 Jul 2019 15:35
jackvo183 wrote:Mình đã dùng thông tin trên vpssim cài nhưng không thành công ở bước cuối nó chỉ chạy dc 23%, ko biết chỗ data Server host name có phải điền chữ localhost ko?
Mình cài forum phpbb
Thanjs
Đã rep: viewtopic.php?f=22&p=24098#p24098
Get 25 USD Free To USE VPSSIM