• Đổi Local time trên Centos 7

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
 #9881  by jamesledn
 24 May 2019 14:51
Hi mọi người, mình sử dụng vpssim setting timezone là UTC nhưng Local time luôn luôn thành +07
Code: Select all
# timedatectl
Local time: Fri 2019-05-24 14:40:20 +07
Universal time: Fri 2019-05-24 07:40:20 UTC
RTC time: Fri 2019-05-24 07:40:20
Time zone: Etc/UTC (+07, +0700)
NTP enabled: yes
NTP synchronized: yes
RTC in local TZ: no
DST active: n/a
mình muốn chuyển local time thành UTC thì như thế nào? please help
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #9884  by jamesledn
 25 May 2019 21:48
bacsionline wrote:
25 May 2019 14:52
Google không tính phí bạn ơi!
Code: Select all
# rm -f /etc/localtime
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
Code: Select all
https://hocvps.com/thay-doi-timezone-tren-centos/
Dạ đã làm theo Google rất nhiều và ko có chi thay đổi nên ko biết vpssim có config chi đặc biệt ko bạn?
Get 25 USD Free To USE VPSSIM