• Hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ truy cập 1 folder của website

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #925  by nguyenoanh
 15 Jul 2018 16:56
Để bảo vệ bằng mật khẩu 1 folder khi truy cập website trên VPS ta sẽ dùng chức năng Đặt mật khẩu bào vệ folder của VPSSIM. Khi đặt mật khẩu bảo về folder xong, truy cập folder của website trên trình duyệt, ta phải đăng nhập bằng user và mật khẩu đã thiết lập nếu không sẽ không truy cập được.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Bảo mật server & website ==> Đặt Mật Khẩu Bảo Vệ Folder

Ví dụ ta bật mật khẩu bảo vệ folder admin của oanh.com
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   6) Thay Doi Port SSH Number
2) Quan Ly CSF Firewall		   7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
3) Quan Ly IPtables Firewall	   8) Block Exploits, SQL Injections
4) Linux Malware Detect & ClamAV   9) BAT/TAT Email Thong Bao Login
5) Check & Block IP DOS		  10) Thay Password Account Root
Lua chon cua ban (0-Thoat): 7
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de BAT/TAT mat khau truy cap vao folder cho website.
-------------------------------------------------------------------------
Step I: Nhap Website => Step II: Nhap Folder => Tao Username va Mat khau
-------------------------------------------------------------------------
moi hoac su dung thong tin dang nhap mac dinh.
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach website tren server ? [y/N]
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: oanh.com
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten folder ban muon dat mat khau truy cap: admin
=========================================================================
Lua chon mat khau khi truy cap admin
=========================================================================
1) Su Dung Username Va Mat Khau Mac Dinh
2) Dang Nhap Bang Username Va Mat Khau Moi
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 2
-------------------------------------------------------------------------
Username: oanhcom
-------------------------------------------------------------------------
Nhap mat khau: matkhaune
bạn có thể lựa chọn sử dụng mật khẩu mặc định của VPSSIM hoặc tạo mật khẩu mới cho từng website.

Hoàn thành:
=========================================================================
Dat mat khau bao ve folder admin cua oanh.com thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
Thong tin truy cap:
-------------------------------------------------------------------------
Username: oanhcom | Password: matkhaune
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   6) Thay Doi Port SSH Number
2) Quan Ly CSF Firewall		   7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
3) Quan Ly IPtables Firewall	   8) Block Exploits, SQL Injections
4) Linux Malware Detect & ClamAV   9) BAT/TAT Email Thong Bao Login
5) Check & Block IP DOS		  10) Thay Password Account Root
Lua chon cua ban (0-Thoat):
bây giờ truy cập http://oanh.com/admin trên trình duyệt ta sẽ phải nhập thông tin đăng nhập ta đã tạo ở trên để truy cập.

http://community.hostingaz.vn/upanh/1531648321.png

Bạn có thể sử dụng chức năng này để bảo vệ thư mục admin hoặc bất kỳ folder nào của website.

Đối với wordpress website, bạn không thể đặt mật khẩu bảo vệ thư mục wp-admin hay wp-content vì như vậy sẽ làm lỗi website. VPSSIM sẽ chặn không cho bạn làm điều này.

Để đặt mật khẩu bảo vệ wp-admin của wordpress blog, bạn chỉ cần sử dụng chức năng bảo vệ wp-login.php là được. Xem hướng dẫn tại đây : viewtopic.php?f=6&t=187
Get 25 USD Free To USE VPSSIM