• Hướng dẫn block một đất nước - Block country truy cập vào VPS và toàn bộ website chạy trên đó

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #919  by nguyenoanh
 15 Jul 2018 15:15
Đây là một trong những chức năng mình thích nhất trên VPSSIM. Việc block một hay nhiều đất nước được cấu hình hết sức đơn giản và hoàn toàn tự động trong VPSSIM.
Chức năng này dựa vào CSF Firewall để hoạt động và mình cũng không rõ sau chính xác bao lâu thì config có tác dụng. Nhưng chắc chắn là nó sẽ không hoạt động ngay lập tức khi VPSSIM báo config thành công. Bạn phải chờ một lúc thì quốc gia bạn chọn mới bị chặn.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Mneu ==> Bảo Mật Server & Website ==> Quản Lý CSF Firewall ==> Block Countries By CSF

Để block một đất nước, bạn phải biết được mã code của nước đó.

Xem danh sách mã code của các nước tại đây: https://hostingaz.vn/country-codes

Để block Trung Quốc và Nga, ta sẽ nhập : CN,RU

Giữa các nước ngăn cách bằng dấu phẩy, không được có khoảng trống giữa các từ.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly CSF Firewall
=========================================================================
       CSF Firewall: installed | Running | Version: 12.04
=========================================================================
1) Block IP (IP Range)		    8) Unblock All Countries
2) Block List IP (IP Range) 	    9) Restart (Enable) CSF Firewall
3) Unblock IP (IP Range)	   10) Disable CSF Firewall
4) Unblock Tat Ca IP		   11) Remove CSF Firewall
5) Them IP (Range) Vao CSF.Allow   12) View IP Blocked List
6) Remove IP (Range) Khoi CSF.Allow  13) Update CSF Firewall
7) Block Countries By CSF
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 7
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de block mot dat nuoc truy cap website tren server.
-------------------------------------------------------------------------
Ban can nhap ma nuoc gom 2 chu cai. Ban co the nhap nhieu dat nuoc bang
-------------------------------------------------------------------------
cach su dung dau [,] va khong co [space] giua cac ma nuoc. VD: CN,RU,DE
-------------------------------------------------------------------------
de block China, Russia va Germany.
-------------------------------------------------------------------------
Xem danh sach ma nuoc tai: https://hostingaz.vn/country-codes
=========================================================================
Nhap ma nuoc [ENTER]: CN,RU
=========================================================================
Danh sach cac nuoc ban muon block boi CSF Firewall:
-------------------------------------------------------------------------
China				  Russian Federation
=========================================================================
Ban muon block 2 nuoc trong danh sach ? [y/N] y
Kết quả:
=========================================================================
Cau hinh CSF Firewall block 2 Countries hoan thanh.
-------------------------------------------------------------------------
Ban hay cho mot luc (co the den 1 tieng) de config co tac dung.
-------------------------------------------------------------------------
Countries List:
-------------------------------------------------------------------------
China				  Russian Federation
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly CSF Firewall
=========================================================================
       CSF Firewall: installed | Running | Version: 12.04
=========================================================================
1) Block IP (IP Range)		    8) Unblock All Countries
2) Block List IP (IP Range) 	    9) Restart (Enable) CSF Firewall
3) Unblock IP (IP Range)	   10) Disable CSF Firewall
4) Unblock Tat Ca IP		   11) Remove CSF Firewall
5) Them IP (Range) Vao CSF.Allow   12) View IP Blocked List
6) Remove IP (Range) Khoi CSF.Allow  13) Update CSF Firewall
7) Block Countries By CSF
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
Để unblock các nước này, cho phép truy cập lại bình thường vào website. Ta dùng chức năng Unblock All Countries. VPSSIM sẽ tự động tìm các nước bạn đã block và unblock nó.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly CSF Firewall
=========================================================================
       CSF Firewall: installed | Running | Version: 12.04
=========================================================================
1) Block IP (IP Range)		    8) Unblock All Countries
2) Block List IP (IP Range) 	    9) Restart (Enable) CSF Firewall
3) Unblock IP (IP Range)	   10) Disable CSF Firewall
4) Unblock Tat Ca IP		   11) Remove CSF Firewall
5) Them IP (Range) Vao CSF.Allow   12) View IP Blocked List
6) Remove IP (Range) Khoi CSF.Allow  13) Update CSF Firewall
7) Block Countries By CSF
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 8
=========================================================================
Hien tai CSF Firewall dang block 2 nuoc:
-------------------------------------------------------------------------
China				  Russian Federation
=========================================================================
Ban muon unblock 2 nuoc nay ? [y/N] y
olalavui liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #5879  by nguyenoanh
 20 Mar 2019 22:01
khachieuktv wrote:
12 Mar 2019 21:40
Bạn cho mình hỏi chặn như vậy thì có vô tình chặn các con bọ tìm kiếm của Google không bạn ? cảm ơn bạn !
nếu bot có địa chỉ IP thuộc nước bị block, sẽ bị block bạn ạ.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM