• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Enable/Disable PHP Function"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #367  by nguyenoanh
 21 Jun 2018 15:20
Sử dụng chức năng này để enable / Disable các hàm PHP mà bạn muốn / không muốn sử dụng.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Config Cấu Hình PHP ==> Enable/Disable PHP Function

Menu chức năng:
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de config disable ham PHP.
-------------------------------------------------------------------------
Tat ca nhung ham khong co trong danh sach Disable, tuc la dang duoc BAT
-------------------------------------------------------------------------
Nhap so + Nhan [Enter] 1 lan + Nhap so khac de chon nhieu ham PHP.
-------------------------------------------------------------------------
Lua chon ham PHP xong, nhan [ENTER] de ket thuc config.
=========================================================================
 1 ) escapeshellarg
 2 ) escapeshellcmd
 3 ) exec
 4 ) ini_alter
 5 ) passthru
 6 ) pcntl_exec
 7 ) popen
 8 ) proc_close
 9 ) proc_get_status
 10 ) proc_nice
 11 ) proc_open
 12 ) proc_terminate
 13 ) show_source
 14 ) shell_exec
 15 ) symlink
 16 ) system
 17 ) Config Mac Dinh
Lua chon [1 - 17] [Enter]: 
Cách Enable / Disable Các Hàm PHP
VPSSIM chỉ có thể cho bạn lựa chọn enable / disable 16 hàm php sau:
Code: Select all
 1 ) escapeshellarg
 2 ) escapeshellcmd
 3 ) exec
 4 ) ini_alter
 5 ) passthru
 6 ) pcntl_exec
 7 ) popen
 8 ) proc_close
 9 ) proc_get_status
 10 ) proc_nice
 11 ) proc_open
 12 ) proc_terminate
 13 ) show_source
 14 ) shell_exec
 15 ) symlink
 16 ) system
Việc cấu hình lựa chọn hàm nào enable hoặc disable chỉ có thể thực hiện đồng thời cùng một lúc, bạn không thể config nhiều lần được.

Nếu bạn không chắc chắn về các hàm mình đã config, bạn có thể chọn chức năng 17 để quay về config mặc định. .

Bây giờ mình sẽ ví dụ disable 3 hàm: escapeshellarg, popen và show_source . 3 hàm này trong menu có thứ tự lần lượt là: 1, 7 và 13
Mình sẽ thao tác như sau:
Trong phần Lựa chọn [1 -17]:
1. Nhấn phím 1 và Enter
2. Tiếp theo nhấn 7 và Enter
3. Tiếp theo nhấn 13 và Enter

Lúc này, bảng trên sẽ dánh dấu X vào 3 hàm ta vừa chọn. Như hình dưới:
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de config disable ham PHP.
-------------------------------------------------------------------------
Tat ca nhung ham khong co trong danh sach Disable, tuc la dang duoc BAT
-------------------------------------------------------------------------
Nhap so + Nhan [Enter] 1 lan + Nhap so khac de chon nhieu ham PHP.
-------------------------------------------------------------------------
Lua chon ham PHP xong, nhan [ENTER] de ket thuc config.
=========================================================================
 1[X]) escapeshellarg
 2 ) escapeshellcmd
 3 ) exec
 4 ) ini_alter
 5 ) passthru
 6 ) pcntl_exec
 7[X]) popen
 8 ) proc_close
 9 ) proc_get_status
 10 ) proc_nice
 11 ) proc_open
 12 ) proc_terminate
 13[X]) show_source
 14 ) shell_exec
 15 ) symlink
 16 ) system
 17 ) Config Mac Dinh
========================>> Ban disable ham: show_source
Lua chon [1 - 17] [Enter]: 
Nếu bạn muốn disable thêm hàm nào nữa, bạn lại điền số và nhấn Enter.
Sau khi lựa chọn xong, ta nhấn thêm một lần Enter nữa. Lúc này VPSSIM sẽ xác nhận các hàm bạn muốn disable. Bạn điền y và nhấn Enter để hoàn thành.
=========================================================================
 1[X]) escapeshellarg
 2 ) escapeshellcmd
 3 ) exec
 4 ) ini_alter
 5 ) passthru
 6 ) pcntl_exec
 7[X]) popen
 8 ) proc_close
 9 ) proc_get_status
 10 ) proc_nice
 11 ) proc_open
 12 ) proc_terminate
 13[X]) show_source
 14 ) shell_exec
 15 ) symlink
 16 ) system
 17 ) Config Mac Dinh
========================>> Ban disable ham: show_source
Lua chon [1 - 17] [Enter]: 
=========================================================================
=========================================================================
Danh sach php function ban chon:
-------------------------------------------------------------------------
escapeshellarg	 popen		  show_source
=========================================================================
Ban chac chan muon disable nhung ham nay? [y/N] y
Kết quả:
========================================================================= 
Config disable ham PHP thanh cong 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 807M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 807M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
escapeshellarg	 popen		  show_source
=========================================================================

1) Max Execution Time		  9) Max Input Vars
2) Max Input Time		 10) Enable/Disable PHP Function
3) On/Off Allow Url Fopen	 11) Config PHP Timezone
4) On/Off Display Errors	 12) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 13) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 14) Install / Remove Suhosin
7) On/Off File Upload		 15) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
8) Upload Max Filesize
Lua chon cua ban (0-Thoat): 
Lúc này bạn nhìn vào danh sách Disabled Functions sẽ có 3 hàm vừa chọn.
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
escapeshellarg	 popen		  show_source
=========================================================================

1) Max Execution Time		  9) Max Input Vars
2) Max Input Time		 10) Enable/Disable PHP Function
3) On/Off Allow Url Fopen	 11) Config PHP Timezone
4) On/Off Display Errors	 12) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 13) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 14) Install / Remove Suhosin
7) On/Off File Upload		 15) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
8) Upload Max Filesize
Lua chon cua ban (0-Thoat): 
Enable Tất Cả Các Hàm

Nếu muốn enable tất cả các hàm, bạn không chọn hàm nào cả, nhấn Enter 2 lần là được.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #504  by lehieuit
 29 Jun 2018 16:03
Bác cho e hỏi vấn đề này
E muốn thêm 1 đoạn code
// Hot fix
add_filter( 'wp_update_attachment_metadata', 'rips_unlink_tempfix' );

function rips_unlink_tempfix( $data ) {
if( isset($data['thumb']) ) {
$data['thumb'] = basename($data['thumb']);
}

return $data;
}

vào file function.php hoặc wp-config.php thì dùng lệnh thế nào trên ssh cho nhanh ạ
Vì e có khoảng hơn 100 web, e muốn thêm đồng loạt
Hoặc dùng cậu lệnh thêm cho từng web nhanh hơn là mở từng web ra xong thao tác sửa
Cảm ơn anh
 #505  by nguyenoanh
 29 Jun 2018 16:28
Mình thường dùng lệnh để add 1 hai câu vào dưới 1 dòng có ký tự nhất định trong một file chứ chưa thử add một đoạn ý của bạn.
Nhưng nếu bạn muốn add đoạn kia vào cuối cùng của file thì bạn có thể dùng lệnh
Code: Select all
cat
là được
Code: Select all
cat /path/file.php /path/file2.php > /path/aaa.php
 #507  by lehieuit
 29 Jun 2018 18:37
nguyenoanh wrote:
29 Jun 2018 16:28
Mình thường dùng lệnh để add 1 hai câu vào dưới 1 dòng có ký tự nhất định trong một file chứ chưa thử add một đoạn ý của bạn.
Nhưng nếu bạn muốn add đoạn kia vào cuối cùng của file thì bạn có thể dùng lệnh
Code: Select all
cat
là được
Code: Select all
cat /path/file.php /path/file2.php > /path/aaa.php
cat /home/xxx.com/public_html/1/1.php > /home/path/public_html/1/2.php File 1.php Bị thay toàn bộ code vào file 2.php
cat /home/xxx.com/public_html/file.php /home/xxx.com/public_html/file2.php > /home/xxx.com/public_html/aaa.php Bị thay toàn bộ code trong File aaa.php và file.php file2.php lần lượt copy sang file aaa.php
Không thêm được vào cuối file ạ
 #508  by nguyenoanh
 29 Jun 2018 20:13
lehieuit wrote:
29 Jun 2018 18:37
cat /home/xxx.com/public_html/1/1.php > /home/path/public_html/1/2.php File 1.php Bị thay toàn bộ code vào file 2.php
cat /home/xxx.com/public_html/file.php /home/xxx.com/public_html/file2.php > /home/xxx.com/public_html/aaa.php Bị thay toàn bộ code trong File aaa.php và file.php file2.php lần lượt copy sang file aaa.php
Không thêm được vào cuối file ạ
Code: Select all
cat /home/xxx.com/public_html/file.php /home/xxx.com/public_html/file2.php > /home/xxx.com/public_html/aaa.php
Lệnh này sẽ đưa nội dung file2.php vào cuối file.php để tạo thành file aaa.php mà .
 #509  by lehieuit
 29 Jun 2018 20:31
nguyenoanh wrote:
29 Jun 2018 20:13
lehieuit wrote:
29 Jun 2018 18:37
cat /home/xxx.com/public_html/1/1.php > /home/path/public_html/1/2.php File 1.php Bị thay toàn bộ code vào file 2.php
cat /home/xxx.com/public_html/file.php /home/xxx.com/public_html/file2.php > /home/xxx.com/public_html/aaa.php Bị thay toàn bộ code trong File aaa.php và file.php file2.php lần lượt copy sang file aaa.php
Không thêm được vào cuối file ạ
Code: Select all
cat /home/xxx.com/public_html/file.php /home/xxx.com/public_html/file2.php > /home/xxx.com/public_html/aaa.php
Lệnh này sẽ đưa nội dung file2.php vào cuối file.php để tạo thành file aaa.php mà .
Cảm ơn anh . E đã hiểu ạ :P
 #1813  by tvlanh
 21 Aug 2018 14:56
Mọi người ơi giúp mình với:
Mình đang xài Version: Business - hôm nay mình add thêm site vào nó báo thiếu cấu hình gì đó, rồi hướng dẫn mình vào làm ngay phần hướng dẫn trên của bác nguyenoanh mình bấm số 17 cấu hình về mặc định. Rồi mình add site vào bình thường.
Nhưng giờ kiểm tra lại các site trong vps thì có vài site trong cùng vps này redirect về chung 1 site hết luôn, tức là vào domain A, B, C nó redirect domain D.
Mấy bác kinh nghiệm xem thử mình bị gì mà các site cứ redirect dồn chung vào 1 domain vậy
Giúp mình với nha, gấp lắm, mình ko rành gì vps, chỉ biết sơ sơ để xài dc cái vpssim thôi :(
 #1814  by nguyenoanh
 21 Aug 2018 17:57
tvlanh wrote:
21 Aug 2018 14:56
Mọi người ơi giúp mình với:
Mình đang xài Version: Business - hôm nay mình add thêm site vào nó báo thiếu cấu hình gì đó, rồi hướng dẫn mình vào làm ngay phần hướng dẫn trên của bác nguyenoanh mình bấm số 17 cấu hình về mặc định. Rồi mình add site vào bình thường.
Nhưng giờ kiểm tra lại các site trong vps thì có vài site trong cùng vps này redirect về chung 1 site hết luôn, tức là vào domain A, B, C nó redirect domain D.
Mấy bác kinh nghiệm xem thử mình bị gì mà các site cứ redirect dồn chung vào 1 domain vậy
Giúp mình với nha, gấp lắm, mình ko rành gì vps, chỉ biết sơ sơ để xài dc cái vpssim thôi :(
Done ! Do cloudflare :D
Get 25 USD Free To USE VPSSIM