• Hỏi cách cài đặt và cấu hình varnish cache trên vpssim

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
 #4715  by minhclear
 09 Jan 2019 00:25
Chào mọi người,
Hôm qua mình có enable redis cache lên trên website nhưng thấy không hiệu quả (RAM không bị chiếm). Sau khi hỏi các chuyên gia xong mới biết thì vpssim mình đang sử dụng chỉ cài đặt và cấu hình redis server, muốn sử dụng cache phải sử dụng thư viện redis cache cho php (nếu web không dùng wordpress).

Nhưng may mắn là các chuyên gia cũng nói là Varnish cache tốt hơn redis đối với server giàu tài nguyên mà không cần phải kết hợp thêm các thư viện php mới dùng được.

Vậy mọi người ai đã có kinh nghiệm cài đặt và cấu hình varnish cache trên vpssim thì chia sẻ giúp mình với. Vì mình có làm theo hướng dẫn trên trang này (https://www.tecmint.com/install-varnish ... -centos-7/) nhưng ngay từ dòng lên đầu tiên về firewall mình đã không thể run được vì lí do firewalld không run.

Vậy phải thiết lặp thế nào phần này trên vpssim server.
Many thanks
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #4751  by minhclear
 09 Jan 2019 23:32
Hi anh, em đã cấu dùng IPtables để mở thêm port 8080 để cấu hình varnish và run được. Nhưng không hiểu sao em đã change hết các port trong nginx.conf của các web (kể cả vpssim.demo.conf) mà nginx vẫn dùng port 80 đồng thời với 8080 nên em không thể nào restart varnish được anh à
 #5026  by hongson47
 05 Feb 2019 09:52
minhclear wrote:
09 Jan 2019 23:32
Hi anh, em đã cấu dùng IPtables để mở thêm port 8080 để cấu hình varnish và run được. Nhưng không hiểu sao em đã change hết các port trong nginx.conf của các web (kể cả vpssim.demo.conf) mà nginx vẫn dùng port 80 đồng thời với 8080 nên em không thể nào restart varnish được anh à
Thế tức là bạn vẫn chưa change hết, vẫn còn service nginx nào đó vẫn đang dùng port 80.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM