• Chuyển license business

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
 #32604  by cloverbox
 28 Jul 2019 20:27
Anh Oánh ơi, theo như em đọc trên web vpssim thì sau khi kích hoạt business thì code sẽ không dùng được nữa. Nhưng mình có thể deactive license từ VPS cũ và chuyển sang VPS mới không ạ? Hoặc clone VPS cũng sang một VPS mới.
Cảm ơn anh.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM