• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Config PHP Timezone"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #362  by nguyenoanh
 21 Jun 2018 12:23
VPSSIM có hỗ trợ chức năng config timezone cho VPS nhưng đó chỉ là config server timezone, không phải config PHP timezone. Để cấu hình PHP Timezone bạn bắt buộc phải sử dụng chức năng "Config PHP Timezone"

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Config Cau Hinh PHP ==> Config PHP Timezone

Menu:
=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
          Cai Dat TimeZone Cho PHP 
=========================================================================
       PHP Timezone Hien Tai: Europe/London
=========================================================================
1) GMT	    8) GMT+6   15) GMT+10   22) GMT-1	  29) GMT-8
2) GMT+1    9) GMT+6:30  16) GMT+10:30 23) GMT-2	  30) GMT-9
3) GMT+2    10) GMT+7   17) GMT+11   24) GMT-3	  31) GMT-9:30
4) GMT+3    11) GMT+8   18) GMT+12   25) GMT-4	  32) GMT-10
5) GMT+4    12) GMT+8:45  19) GMT+13   26) GMT-5	  33) GMT-11
6) GMT+5    13) GMT+9   20) GMT+13:45 27) GMT-6	  34) GMT-12
7) GMT+5:30  14) GMT+9:30  21) GMT+14   28) GMT-7
Lua chon cua ban (0-Thoat): 
Bây giờ, tùy vào múi giờ bạn muốn sử dụng mà bạn lựa chọn thứ tự menu cho thích hợp.
Vì dụ mình config PHP timezone là múi giờ Việt NAM - GMT+7
=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
          Cai Dat TimeZone Cho PHP 
=========================================================================
       PHP Timezone Hien Tai: Europe/London
=========================================================================
1) GMT	    8) GMT+6   15) GMT+10   22) GMT-1	  29) GMT-8
2) GMT+1    9) GMT+6:30  16) GMT+10:30 23) GMT-2	  30) GMT-9
3) GMT+2    10) GMT+7   17) GMT+11   24) GMT-3	  31) GMT-9:30
4) GMT+3    11) GMT+8   18) GMT+12   25) GMT-4	  32) GMT-10
5) GMT+4    12) GMT+8:45  19) GMT+13   26) GMT-5	  33) GMT-11
6) GMT+5    13) GMT+9   20) GMT+13:45 27) GMT-6	  34) GMT-12
7) GMT+5:30  14) GMT+9:30  21) GMT+14   28) GMT-7
Lua chon cua ban (0-Thoat): 10
=========================================================================
Chuc nang nay chi config PHP timezone. Neu ban muon config server timezone
-------------------------------------------------------------------------
Su dung chuc nang [ Cai Dat Server Timezone ] trong [ Tien Ich & Addons ]. 
-------------------------------------------------------------------------
Click OK de tiep tuc config ...
-------------------------------------------------------------------------
Thay doi PHP timezone GMT+7... please wait ...
Kết quả:
=========================================================================
Thay doi Timezone cho PHP thanh cong.
-------------------------------------------------------------------------
PHP Timezone: GMT+7 (Asia/Bangkok)
=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
          Cai Dat TimeZone Cho PHP 
=========================================================================
       PHP Timezone Hien Tai: Asia/Bangkok
=========================================================================
1) GMT	    8) GMT+6   15) GMT+10   22) GMT-1	  29) GMT-8
2) GMT+1    9) GMT+6:30  16) GMT+10:30 23) GMT-2	  30) GMT-9
3) GMT+2    10) GMT+7   17) GMT+11   24) GMT-3	  31) GMT-9:30
4) GMT+3    11) GMT+8   18) GMT+12   25) GMT-4	  32) GMT-10
5) GMT+4    12) GMT+8:45  19) GMT+13   26) GMT-5	  33) GMT-11
6) GMT+5    13) GMT+9   20) GMT+13:45 27) GMT-6	  34) GMT-12
7) GMT+5:30  14) GMT+9:30  21) GMT+14   28) GMT-7
Lua chon cua ban (0-Thoat): 

Bạn xem thanh status trong chức năng menu đã chuyển từ :
PHP Timezone Hien Tai: Europe/London
là múi giờ GMT
Sang :
PHP Timezone Hien Tai: Asia/Bangkok
là múi giờ GMT+7
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #3247  by nguyenoanh
 19 Nov 2018 23:02
edogawa wrote:
19 Nov 2018 22:55
I am in Jakarta, Indonesia (GMT + 7)

After I change GMT + 7, why isn't the time the same?
Screenshot> http://prntscr.com/lkarcy

And when I change, there is an error message like this >> http://prntscr.com/lkaq4z
Hello !
Does your VPS provider support change time zone for VPS in web panel ?
If they have this function, the function change server timezone of VPSSIM maybe can not run exactly
 #3248  by edogawa
 19 Nov 2018 23:13
nguyenoanh wrote:
19 Nov 2018 23:02
edogawa wrote:
19 Nov 2018 22:55
I am in Jakarta, Indonesia (GMT + 7)

After I change GMT + 7, why isn't the time the same?
Screenshot> http://prntscr.com/lkarcy

And when I change, there is an error message like this >> http://prntscr.com/lkaq4z
Hello !
Does your VPS provider support change time zone for VPS in web panel ?
If they have this function, the function change server timezone of VPSSIM maybe can not run exactly

At VPS I have no option to replace the timezone via web panel.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM