• Không cài đặt được VPSSIM

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
 #2951  by phandanhhieu
 27 Oct 2018 12:13
Vào trưa nay 27.10. Mình gặp lỗi không cài đặt được VPSSIM từ Vultr.
Sau khi gõ câu lệnh cài đặt thì nó báo là: # curl http://get.vpssim.vn -o vpssim && sh vpssim
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:19 --:--:-- 0curl: (6) Could not resolve host: get.vpssim.vn; Unknown error

Mong mọi người giúp đỡ!
This topic has 3 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM