• Bị lỗi không hiển thị Featured image sau khi bật chức năng "Block bad bots scan website"

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
 #2526  by tonyviet9x
 01 Oct 2018 21:26
Hi Admin,

Em vừa bật chức năng Block bad bots scan website nên thì trong quá trình viết bài lúc chọn ảnh featured image trong bài viết không hiển thị, mặc dù e đã ấn chọn ảnh rồi. Ảnh vẫn được tải lên server thành công.

https://imgur.com/a/ZzNCCGM

Sau khi e tắt chức năng Block bad bots scan website thì Featured image hiển thị lại bình thường ạ!
Get 25 USD Free To USE VPSSIM