• Cài đặt SSL cho phpMyAdmin

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
 #52305  by hregtk
 21 Aug 2019 21:38
Dear ae, mình thường truy cập vào phpMyAdmin bằng IP của VPS: http://ip:port/
Nay mở phpMyAdmin lên mới chú ý thấy có dòng này:
Code: Select all
Database server
Server: Localhost via UNIX socket
Server type: MariaDB
[b]Server connection: SSL is not being used Documentation[/b]
Server version: 10.2.14-MariaDB - MariaDB Server
Protocol version: 10
User: root@localhost
Server charset: UTF-8 Unicode (utf8)
Nên tự nhiên cũng thắc mắc là muốn bật SSL cho cái này thì làm ntn. Ko biết Oánh có giải pháp gì ko?
Get 25 USD Free To USE VPSSIM