• Lỗi: Sorry, nginx stopped. Start it before use this function!

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #4129  by justdoit123
 03 Jan 2019 22:47
VPS đang xài bth bỗng dưng bị lỗi này, restart, update vpssim các kiểu cũng ko khởi động dc bác Oanh' ơi

Sorry, nginx stopped. Start it before use this function!
------------------------------------------------------------------------
nginx: [emerg] PEM_read_bio_X509("/etc/nginx/auth-acme/www.domain.com/www.domain.com.crt") failed (SSL:)
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
This topic has 2 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM