• Cài SSL cho parked domain?

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #3769  by arale
 21 Dec 2018 09:46
Hi,

Mình muốn trỏ A domain sang B domain. B đã có SSL và đang chạy, giờ mình muốn cài SSL cho cái parked domain này thì phải làm ntn? Mình thử trong vpssim mà kg thành công.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
Get 25 USD Free To USE VPSSIM