• Lỗi timezone

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #9895  by 2ndCapricorn
 30 May 2019 02:19
Mình không rõ là do timezone của VPS, PHP, WordPress hay của WooCommerce nữa. Mình giữ nguyên cấu hình timezone của WP sau đó thay đổi timezone của VPS và PHP trong tool của VPSSIM => Tất cả chạy ngon lành, hiển thị đúng giờ. Nhưng hôm sau mình vào check lại thì thấy order trong WooCommerce bị đặt sai giờ, order mới đặt nhưng hiển thị là 14h trước, hoặc là order được đặt ở tương lai. Có bạn nào từng bị có thể hướng dẫn fix lỗi này được không. Xin cảm ơn!
This topic has 4 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM