• Lỗi cài đặt vpssim trên Vultr - " [SSH] ERROR: Read from remote host 45.32.39.117: An existing conne

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #39268  by ruaconx11
 07 Aug 2019 09:25
Mình có cài đặt VPSSIM gói vip trên Vultr - thì qua giờ đang cài thì bị lỗi trên. Không biết cách khắc phục thế nào ạ?
+ Đã xóa và reinstall lại vps nhưng vẫn bị tiếp

Thông báo lỗi :
[SSH] ERROR: Read from remote host 45.32.39.117: An existing connection was forcibly closed by the remote host.
Link ảnh lõi:
http://prntscr.com/opc2mv
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
Get 25 USD Free To USE VPSSIM