• Lỗi nginx: [warn] conflicting server name "xxxxxxxdomain.com" on 0.0.0.0:443, ignored

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #795  by justdoit123
 09 Jul 2018 22:50
VPS mình đã cài Let's Encrypt cho 2 website rồi giờ cài thêm 1 cái này nữa thì nó báo lỗi này xong không vào menu "22) cài dat ssl " được nữa bác ơi ??

web hiện tại vẫn vô https:// đc bình thường

=========================================================================
Nginx has an error. VPSSIM can not run this function !
-------------------------------------------------------------------------
Nginx status:
-------------------------------------------------------------------------
nginx: [warn] conflicting server name "xxxxxxxdomain.com" on 0.0.0.0:443, ignored
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
This topic has 1 reply
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM