• Lỗi : cURL error 6: Couldn't resolve host 'api.instagram.com'

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #772  by justdoit123
 09 Jul 2018 15:26
Sau khi mình update lên VPSSIM mới nhất và bị lỗi ko down dc glibc gì đó rồi tải lại thì vpssim hoạt động bình thường
nhưng nay vào lại web wordpress thì cái plugin instagram bị lỗi :

cURL error 6: Couldn't resolve host 'api.instagram.com'

Mong admin hỗ trợ là lỗi gì vậy bác ??? có phải do glibc hay do server instagram chết tạm thời ??
thanks
This topic has 1 reply
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM