• Lỗi kích hoạt "bcmath extension to use our script"

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #6590  by coroler
 27 Apr 2019 09:54
Hi mọi người.
Mình có sự dụng VPSSIM. Có có cài đặt 1 mã nguồn web lên.
Tuy nhiên lúc bắt đầu cài đặt thì nó báo lỗi vậy " You must enable the bcmath extension to use our script."

Bác nào biết cách bật cái này ở đâu không?
Chỉ giúp mình với!
Mình cảm ơn
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
Get 25 USD Free To USE VPSSIM