• Lỗi SSL với VPSSIM qua cloudflare

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #25714  by ruaconx11
 09 Jul 2019 15:14
Lỗi SSL với VPSSIM qua cloudflare. Mình có cấu hình SSL qua vps sử dụng vpssim thì không kết nối https được.
+ Nhưng vào Cloudflare để cấu hình lại về VPS cũ thì nó kết nối SSL bình thường.
Vậy vpssim bị lỗi à mọi người
This topic has 167 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM