• Khắc phục lỗi: Nginx has an error. VPSSIM can not run this function !

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #214  by nguyenoanh
 10 Jun 2018 07:30
Từ những phiên bản sau này, nếu bạn muốn sử dụng một chức năng trong VPSSIM có liên quan tới Nginx thì VPSSIM sẽ check xem trạng thái Nginx trên Server như thế nào , nếu OKIE thì VPSSIM mới tiếp tục chạy chức năng bạn muốn.
Có thể bạn thấy phiến nhiễu nhưng mình bắt buộc phải cho chức năng này vào để đảm bảo chức năng đó chắc chắn (mức độ cao nhất có thể) chạy thành công và hơn nữa, kết quả cũng sẽ không gây lỗi cho server vì trong quá trình VPSSIM chạy, VPSSIM sẽ check xem kết quả có gây lỗi cho server không, nếu gây lỗi thì VPSSIM sẽ dừng chạy và trả về kết quả trước thời điểm chạy chức năng đó.
Một trong những nguyên nhân gây lỗi Nginx has an error. VPSSIM can not run this function ! đó là một domain được thêm 2 lần vào server. Một lần thêm vào dưới dạng redirect hoặc parked domain và một lần thêm dưới dạng domain chính luôn. Các phiên bản VPSSIM sau này, không thể có lỗi này vì VPSSIM đã check domain rất cẩn thận trước khi thêm, chỉ những phiên bản VPSSIM ngày trước mới có thể bị lỗi này mà thôi.
Nếu bạn bị lỗi này, trước tiên bạn check nginx status nhé:
Code: Select all
 $ nginx -t
 
 nginx: [warn] conflicting server name "www.abc.com" on 0.0.0.0:80, ignored
nginx: [warn] conflicting server name "abc.com" on 0.0.0.0:80, ignored
Với abc.com là domain của bạn.

Bây giờ bạn phải đổi
/home/abc.com => /home/abc.com.bak/etc/nginx/conf.d/abc.com.conf => /etc/nginx/conf.d/abc.com.conf.bak

lệnh:
Code: Select all
mv /home/abc.com /home/abc.com.bak
mv /etc/nginx/conf.d/abc.com.conf /etc/nginx/conf.d/abc.com.conf.bak
Sau khi rename xong, bạn vào VPSSIM và dùng chức năng Thêm Website để thêm abc.com vào VPS.
Trong quá trình thêm website vào VPS, VPSSIM sẽ check và thông báo lỗi cho bạn domain mà abc.com đang được config làm redirect hoặc parked domain. Bạn chỉ cần edit vhost của domain đó, remove abc.com (và config liên quan nếu cần thiết) trong đó đi là được.
Sau khi remove xong, ta check nginx
Code: Select all
nginx -t 
Nếu okie thì bạn rename trả lại abc.com như trước.

/home/abc.com.bak => /home/abc.com/etc/nginx/conf.d/abc.com.conf.bak => /etc/nginx/conf.d/abc.com.conf

Lệnh:
Code: Select all
mv /home/abc.com.bak /home/abc.com
mv /etc/nginx/conf.d/abc.com.conf.bak /etc/nginx/conf.d/abc.com.conf
Sau đó bạn có thể chạy VPSSIM bình thường.
Các lỗi khác, bạn hãy nhìn thông báo lỗi và fix tương tự nhé.
This topic has 4 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM