• Lỗi Rewrite khi thêm domain mới vào VPSSIM

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #3577  by misao
 08 Dec 2018 21:08
Xin chào Oánh,

Hôm nay mình có thử thêm 1 cái domain vào vpssim và restore 1 website chạy Wordpress bằng tay lên. Mọi thứ ok duy chỉ có url bài viết khi click vào nó tự nhảy đến cái domain chính khi add trên VPS ban đầu. Trang wp-admin cũng bị nhưng url của category vẫn hiển thị đúng.

Không hiểu sao lại như vậy nhỉ? Thử chạy bằng custom rule vhost rồi mà vẫn bị.

Trân trọng,
nguyenoanh liked this
This topic has 63 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM