• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Giới Hạn Nước Truy Cập Website" - Giới hạn truy cập website

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #1860  by nguyenoanh
 23 Aug 2018 14:31
Sử dụng chức năng này nếu bạn muốn giới hạn chỉ cho phép một vài quốc gia được phép truy cập vào website của bạn, những nước nằm ngoài danh sách đó, khi truy cập vào website sẽ bị báo lỗi 403.

Trên VPS chỉ được phép tồn tại một trong 2 config "Chặn Quốc Gia Truy Cập Website " và "Giới Hạn Nước Truy Cập Website" nên nếu bạn đang sử dụng config này mà muốn chuyển sang sử dụng config kia, VPSSIM sẽ cho bạn lựa chọn tắt config kia, nếu bạn đồng ý, VPSSIM sẽ tự động làm cho bạn.
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.11)
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   9) Block Exploits, SQL Injections
2) Quan Ly CSF Firewall		  10) Block Bad Bots Scan Website
3) Quan Ly IPtables Firewall	  11) Run Script In Writable Folder
4) Linux Malware Detect & ClamAV  12) Chan Quoc Gia Truy Cap Website
5) Check & Block IP DOS		  13) Gioi Han Nuoc Truy Cap Website
6) Thay Doi Port SSH Number	  14) BAT/TAT Email Thong Bao Login
7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder	  15) Thay Password Account Root
8) Dat Mat Khau Bao Ve Website
Lua chon cua ban (0-Thoat): 13
=========================================================================
Tren server chi cho phep 1 trong 2 config nginx:
-------------------------------------------------------------------------
[Gioi Han Nuoc Truy Cap Website] Hoac [Chan Quoc Gia Truy Cap Website]
-------------------------------------------------------------------------
cung mot luc. Hien tai ban dang config [Chan Quoc Gia Truy Cap Website]
-------------------------------------------------------------------------
nen ban khong the su dung chuc nang nay duoc. Neu muon tiep tuc su dung
-------------------------------------------------------------------------
chuc nang nay ban phai lua chon vo hieu hoa config:
-------------------------------------------------------------------------
[Chan Quoc Gia Truy Cap Website] ma ban da thiet lap.
=========================================================================
LUA CHON VO HIEU HOA CONFIG CHAN QUOC GIA HOAC THOAT
=========================================================================
1) Vo hieu hoa config [Chan Quoc Gia Truy Cap Website]
2) Giu nguyen config hien tai (Thoat)
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 1
Sau đây ta sẽ nói về cách sử dụng chức năng này.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Bảo Mật Server & Website ==> Giới Hạn Nước Truy Cập Website

1. Thiết lập danh sách các nước truy cập

Đầu tiên, chúng ta phải thiết lập danh sách quốc gia cho phép truy cập.

Bạn lấy mã quốc gia ở đây: https://vpssim.vn/country-codes

Khi nhập mã nước, bạn không được dùng "space" giữa các nước mà chỉ được dùng dấu "phẩy".

Ví dụ: Chỉ cho phép VietNam vs China truy cập, ta nhập nước: VN,CN
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.11)
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   9) Block Exploits, SQL Injections
2) Quan Ly CSF Firewall		  10) Block Bad Bots Scan Website
3) Quan Ly IPtables Firewall	  11) Run Script In Writable Folder
4) Linux Malware Detect & ClamAV  12) Chan Quoc Gia Truy Cap Website
5) Check & Block IP DOS		  13) Gioi Han Nuoc Truy Cap Website
6) Thay Doi Port SSH Number	  14) BAT/TAT Email Thong Bao Login
7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder	  15) Thay Password Account Root
8) Dat Mat Khau Bao Ve Website
Lua chon cua ban (0-Thoat): 13
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/1140
=========================================================================
Dung chuc nang nay de GIOI HAN CHI CHO 1 (hoac nhieu) nuoc truy cap vao 1
-------------------------------------------------------------------------
website tren server.
=========================================================================
Ban phai cau hinh chon quoc gia duoc phep truy cap truoc, sau do moi duoc
-------------------------------------------------------------------------
cau hinh website gioi han truy cap.
=========================================================================
1) Chon Danh Sach Quoc Gia Cho Phep Truy Cap
2) ON/OFF Config Website Gioi Han Quoc Gia Truy Cap
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
Ban can nhap ma nuoc gom 2 chu cai. Ban co the nhap nhieu dat nuoc bang
-------------------------------------------------------------------------
cach su dung dau [,] va khong co [space] giua cac ma nuoc. VD: CN,RU,DE
-------------------------------------------------------------------------
de chon China, Russia va Germany.
-------------------------------------------------------------------------
Xem danh sach ma nuoc tai: https://vpssim.vn/country-codes
=========================================================================
Nhap ma nuoc [ENTER]: CN,VN
=========================================================================
Danh sach cac nuoc ban cho phep truy cap website:
-------------------------------------------------------------------------
China				  Viet Nam
=========================================================================
Ban muon chi 2 nuoc trong danh sach truy cap website ? [y/N] y
Kết quả:
=========================================================================
Cau hinh thanh cong !
-------------------------------------------------------------------------
Danh sach 2 Countries:
-------------------------------------------------------------------------
Viet Nam			  China
-------------------------------------------------------------------------
Chay chuc nang [ON/OFF Config Website Gioi Han Quoc Gia Truy Cap] de chon
-------------------------------------------------------------------------
website chi cho phep truy cap tu cac nuoc trong danh sach hoac TAT config
-------------------------------------------------------------------------
gioi han quoc gia truy cap cho website.
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.11)
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   9) Block Exploits, SQL Injections
2) Quan Ly CSF Firewall		  10) Block Bad Bots Scan Website
3) Quan Ly IPtables Firewall	  11) Run Script In Writable Folder
4) Linux Malware Detect & ClamAV  12) Chan Quoc Gia Truy Cap Website
5) Check & Block IP DOS		  13) Gioi Han Nuoc Truy Cap Website
6) Thay Doi Port SSH Number	  14) BAT/TAT Email Thong Bao Login
7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder	  15) Thay Password Account Root
8) Dat Mat Khau Bao Ve Website
Lua chon cua ban (0-Thoat):
2. Cấu hình website giới hạn truy cập

Mình config oanh.com chỉ cho phép VN và Trung quốc truy cập vào:
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.11)
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   9) Block Exploits, SQL Injections
2) Quan Ly CSF Firewall		  10) Block Bad Bots Scan Website
3) Quan Ly IPtables Firewall	  11) Run Script In Writable Folder
4) Linux Malware Detect & ClamAV  12) Chan Quoc Gia Truy Cap Website
5) Check & Block IP DOS		  13) Gioi Han Nuoc Truy Cap Website
6) Thay Doi Port SSH Number	  14) BAT/TAT Email Thong Bao Login
7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder	  15) Thay Password Account Root
8) Dat Mat Khau Bao Ve Website
Lua chon cua ban (0-Thoat): 13
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/1140
=========================================================================
Dung chuc nang nay de GIOI HAN CHI CHO 1 (hoac nhieu) nuoc truy cap vao 1
-------------------------------------------------------------------------
website tren server.
=========================================================================
Ban phai cau hinh chon quoc gia duoc phep truy cap truoc, sau do moi duoc
-------------------------------------------------------------------------
cau hinh website gioi han truy cap.
=========================================================================
1) Chon Danh Sach Quoc Gia Cho Phep Truy Cap
2) ON/OFF Config Website Gioi Han Quoc Gia Truy Cap
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
Dung chuc nang nay config 1 website chi cho phep cac nuoc thuoc danh sach
-------------------------------------------------------------------------
duoi truy cap vao. Danh sach cac nuoc:
-------------------------------------------------------------------------
Viet Nam			  China
=========================================================================
Ban muon xem danh sach website tren server ? [y/N] n
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: oanh.com
=========================================================================
oanh.com hien tai cho phep tat ca cac nuoc truy cap.
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon BAT config nay cho website ? [y/N] y
Kết quả:
=========================================================================
Cau hinh thanh cong !
-------------------------------------------------------------------------
Chi cac nuoc thuoc danh sach duoi duoc truy cap oanh.com
-------------------------------------------------------------------------
Danh sach nuoc:
-------------------------------------------------------------------------
Viet Nam			  China
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.11)
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   9) Block Exploits, SQL Injections
2) Quan Ly CSF Firewall		  10) Block Bad Bots Scan Website
3) Quan Ly IPtables Firewall	  11) Run Script In Writable Folder
4) Linux Malware Detect & ClamAV  12) Chan Quoc Gia Truy Cap Website
5) Check & Block IP DOS		  13) Gioi Han Nuoc Truy Cap Website
6) Thay Doi Port SSH Number	  14) BAT/TAT Email Thong Bao Login
7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder	  15) Thay Password Account Root
8) Dat Mat Khau Bao Ve Website
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Config có hiệu lực ngay lập tức sau khi VPSSIM báo thành công.

3. Tắt config

Để Tắt và Bật config , ta dùng cùng một chức năng. Nếu website chưa BẬT cấu hình này, VPSSIM cho lựa chọn BẬT và ngược lại.
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.11)
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   9) Block Exploits, SQL Injections
2) Quan Ly CSF Firewall		  10) Block Bad Bots Scan Website
3) Quan Ly IPtables Firewall	  11) Run Script In Writable Folder
4) Linux Malware Detect & ClamAV  12) Chan Quoc Gia Truy Cap Website
5) Check & Block IP DOS		  13) Gioi Han Nuoc Truy Cap Website
6) Thay Doi Port SSH Number	  14) BAT/TAT Email Thong Bao Login
7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder	  15) Thay Password Account Root
8) Dat Mat Khau Bao Ve Website
Lua chon cua ban (0-Thoat): 13
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/1140
=========================================================================
Dung chuc nang nay de GIOI HAN CHI CHO 1 (hoac nhieu) nuoc truy cap vao 1
-------------------------------------------------------------------------
website tren server.
=========================================================================
Ban phai cau hinh chon quoc gia duoc phep truy cap truoc, sau do moi duoc
-------------------------------------------------------------------------
cau hinh website gioi han truy cap.
=========================================================================
1) Chon Danh Sach Quoc Gia Cho Phep Truy Cap
2) ON/OFF Config Website Gioi Han Quoc Gia Truy Cap
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
Dung chuc nang nay config 1 website chi cho phep cac nuoc thuoc danh sach
-------------------------------------------------------------------------
duoi truy cap vao. Danh sach cac nuoc:
-------------------------------------------------------------------------
Viet Nam			  China
=========================================================================
Ban muon xem danh sach website tren server ? [y/N]
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: oanh.com
=========================================================================
oanh.com chi cho phep cac nuoc thuoc danh sach tren truy cap.
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon TAT config nay cho website ? [y/N] y
Get 25 USD Free To USE VPSSIM