• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Auto Send eMail Service Status" - Auto send email thông báo lỗi service

  • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #1491  by nguyenoanh
 07 Aug 2018 10:32
Từ phiên bản 4.5.0.8 trở đi, VPSSIM có thêm một chức năng mới đó là "Auto Send eMail Service Status"
Tác dụng của chức năng: VPSSIM sẽ tạo một script check thường trực 3 dịch vụ: NGINX, PHP-FPM và MYSQL.
Bất cứ khi nào một trong 3 dịch vụ này bị stop thì VPSSIM sẽ tự động gửi email cảnh báo tới email quản lý để thông báo sự cố VPS đang gặp phải. Sau lần gửi đầu tiên, nếu bạn không fix lỗi ngay thì cứ 1 tiếng 1 lần, VPSSIM lại gửi email và gửi đến khi VPS hoạt động bình thường trở lại.

Tài nguyên hệ thống dành cho chức năng này hầu như không đáng kể, bạn cứ yên tâm sử dụng nhé. Sau đây là hướng dẫn sử dụng.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Auto Send eMail Service Status ==> Nhập Y và Enter

https://community.vpssim.vn/upanh/1533611956.png

Email thông báo khi một trong 3 dịch vụ bị stop:

https://community.vpssim.vn/upanh/1533612320.png

Để email có tác dụng tốt nhất, bạn phải đảm bảo các emaill cảnh báo này không bị đưa vào SPAM.
Ta hạn chế tình trạng bị nhận là spam email bằng cách chọn NOT SPAM khi nhận được email thông báo login từ VPS.

https://community.vpssim.vn/upanh/1533612640.png

Trong ngày mai, VPSSIM sẽ được update lên 4.5.0.8 nhé !
thanh4212, olalavui liked this
This topic has 6 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM