• Hướng dẫn thêm IP (IP Range) vào CSF.Allow để không bị CSF Firewall block trong bất cứ trường hợp nào

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #922  by nguyenoanh
 15 Jul 2018 15:57
Để tránh bị CSF Firewall block nhầm địa chỉ IP của bạn hoặc các địa chỉ IP của bạn bè, ta sẽ thêm IP không muốn CSF Firewall block vào csf.allow bằng chức năng : Thêm IP (Range) Vào CSF.Allow

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Bảo Mật server & Website ==> Quản Lý CSF Firewall ==> Thêm IP (Range) Vào CSF.Allow
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly CSF Firewall
=========================================================================
       CSF Firewall: installed | Running | Version: 12.04
=========================================================================
1) Block IP (IP Range)		    8) Unblock All Countries
2) Block List IP (IP Range) 	    9) Restart (Enable) CSF Firewall
3) Unblock IP (IP Range)	   10) Disable CSF Firewall
4) Unblock Tat Ca IP		   11) Remove CSF Firewall
5) Them IP (Range) Vao CSF.Allow   12) View IP Blocked List
6) Remove IP (Range) Khoi CSF.Allow  13) Update CSF Firewall
7) Block Countries By CSF
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 5
=========================================================================
IP (IP Range) add vao CSF.Allow se khong bi CSF Firewall Block trong bat
-------------------------------------------------------------------------
ky truong hop nao.
-------------------------------------------------------------------------
Nhap dia chi IP (IP Range) [ENTER]: 108.61.150.186
Kết quả:
=========================================================================
IP (IP Range) 108.61.150.186 da duoc them vao csf.allow thanh cong
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly CSF Firewall
=========================================================================
       CSF Firewall: installed | Running | Version: 12.04
=========================================================================
1) Block IP (IP Range)		    8) Unblock All Countries
2) Block List IP (IP Range) 	    9) Restart (Enable) CSF Firewall
3) Unblock IP (IP Range)	   10) Disable CSF Firewall
4) Unblock Tat Ca IP		   11) Remove CSF Firewall
5) Them IP (Range) Vao CSF.Allow   12) View IP Blocked List
6) Remove IP (Range) Khoi CSF.Allow  13) Update CSF Firewall
7) Block Countries By CSF
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
Để remove IP ra khỏi csf.allow, ta dùng chức năng : Remove IP (Range) Khoi CSF.Allow

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Bảo Mật server & Website ==> Quản Lý CSF Firewall ==> Remove IP (Range) Khoi CSF.Allow
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly CSF Firewall
=========================================================================
       CSF Firewall: installed | Running | Version: 12.04
=========================================================================
1) Block IP (IP Range)		    8) Unblock All Countries
2) Block List IP (IP Range) 	    9) Restart (Enable) CSF Firewall
3) Unblock IP (IP Range)	   10) Disable CSF Firewall
4) Unblock Tat Ca IP		   11) Remove CSF Firewall
5) Them IP (Range) Vao CSF.Allow   12) View IP Blocked List
6) Remove IP (Range) Khoi CSF.Allow  13) Update CSF Firewall
7) Block Countries By CSF
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 6
=========================================================================
Nhap IP ban muon remove khoi CSF.Allow [ENTER]: 108.61.150.186
Kết quả:
=========================================================================
IP (IP 108.61.150.186 da remove khoi CSF.ALLOW thanh cong !
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly CSF Firewall
=========================================================================
       CSF Firewall: installed | Running | Version: 12.04
=========================================================================
1) Block IP (IP Range)		    8) Unblock All Countries
2) Block List IP (IP Range) 	    9) Restart (Enable) CSF Firewall
3) Unblock IP (IP Range)	   10) Disable CSF Firewall
4) Unblock Tat Ca IP		   11) Remove CSF Firewall
5) Them IP (Range) Vao CSF.Allow   12) View IP Blocked List
6) Remove IP (Range) Khoi CSF.Allow  13) Update CSF Firewall
7) Block Countries By CSF
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #1909  by nguyenoanh
 27 Aug 2018 08:12
hoangvn9x wrote:
26 Aug 2018 23:33
CSF có khi nào block bot luôn ko nhỉ ?
Không, nhưng bot quan trọng mình đã config CSF không chặn rồi.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM