• Website bị redirect sang website khác

  • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #5940  by huynguyen
 27 Mar 2019 13:20
Tình hình web em đang bị redirect sang các web khác. Em đang nghi là do cài theme download free. Vào check các file header của tất cả theme thì thấy bị nhúng 1 đoạn script bị mã hóa. Em xóa đi rồi mà vẫn bị redirect.

Có anh nào đã từng bị hoặc có cách giải quyết chưa ạ?
This topic has 5 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM