• Website bị redirect sang website khác

  • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #5940  by huynguyen
 27 Mar 2019 13:20
Tình hình web em đang bị redirect sang các web khác. Em đang nghi là do cài theme download free. Vào check các file header của tất cả theme thì thấy bị nhúng 1 đoạn script bị mã hóa. Em xóa đi rồi mà vẫn bị redirect.

Có anh nào đã từng bị hoặc có cách giải quyết chưa ạ?
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #5941  by nguyenoanh
 27 Mar 2019 20:44
Không có cách nào khác ngoài check từng file và xóa đi em ạ.
Download về, search .php, sau đó mở bằng 1 trình edit text (geany chẳng hạn). Search bằng từ khóa là code chèn, tìm thấy file nào thì xóa file đấy :(
 #5942  by huynguyen
 27 Mar 2019 21:42
Vâng. Em vừa giải quyết xong 1 site rồi. Không biết bằng cách nào nó upload file php lên thư mục public_html (các thư mục này phần quyền 755, 644 hết rồi). Sau đấy nó chèn các đoạn script mã hóa đấy vào đầu các file js trong thư mục code.
 #5980  by frankmartin
 28 Mar 2019 11:41
file đó là khi bạn cài theme bạn cài luôn, chứ nếu theme sạch sẽ thì họ ko tự nhiện upfile lên vps e được đâu, a dùng bao năm nay hoặc dùng theme mặc định hoặc mua là yên tâm nhất
Get 25 USD Free To USE VPSSIM