• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Xem Themes & Plugins Status" cho Wordpress Blog

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #393  by nguyenoanh
 22 Jun 2018 10:31
Sử dụng chức năng này để kiểm tra danh sách theme và plugins đang được cài đặt cho wordpress blog. Đồng thời, bạn có thể kiểm tra được phiên bản theme cũng như plugin mà website đang sử dụng.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM ==> Wordpress Blog Tools ==> Xem Themes & Plugins Status

Bây giờ mình sẽ check VPSSIM.COM
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):5
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de xem trang thai Plugins & Themes
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach wordpress website tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach wordpress website:
-------------------------------------------------------------------------
mronah.com			  vpssim.com
=========================================================================
Nhap ten website: vpssim.com
=========================================================================
Tim thay vpssim.com dang su dung wordpress code tren he thong
-------------------------------------------------------------------------
THEMES:
+-----------------+----------+--------+---------+
| name      | status  | update | version |
+-----------------+----------+--------+---------+
| twentyfifteen  | inactive | none  | 2.0   |
| twentyseventeen | active  | none  | 1.6   |
| twentysixteen  | inactive | none  | 1.5   |
+-----------------+----------+--------+---------+
PLUGINS:
+-----------------------+----------+--------+---------+
| name         | status  | update | version |
+-----------------------+----------+--------+---------+
| akismet        | inactive | none  | 4.0.8  |
| hello         | inactive | none  | 1.7   |
| no-category-base-wpml | active  | none  | 1.3   |
| wp-super-cache    | active  | none  | 1.6.2  |
| advanced-cache.php  | dropin  | none  |     |
+-----------------------+----------+--------+---------+
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Get 25 USD Free To USE VPSSIM