• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Update Wordpress An Toàn"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #389  by nguyenoanh
 22 Jun 2018 08:57
Sử dụng chức năng này để update code cho Wordpress blog một cách an toàn - an toàn ở đây có nghĩa là trước khi tiến hành update code, VPSSIM sẽ tiến hành sao lưu database cho website. Nếu gặp bất cứ lỗi gì trong quá trình update hay có một vài plugin hoặc theme bạn đang sử dụng không tuơng thích bản update mới, bạn có thể sử dụng backup database để phục hồi về trước khi update.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Mneu ==> Wordpress Blog Tools ==> Update Wordpress An Toàn

Sau khi bạn chạy chức năng này, VPSSIM sẽ kiểm tra toàn bộ các website trên VPS, sau đó lấy danh sách các website đang chạy wordpress code. Sau khi co danh sách xong, tùy vào lựa chọn của bạn là update 1 website hoặc toàn bộ website đang chạy wordpress trên VPS.

+ Chọn update code cho 1 website
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de update Wordpress code len phien ban moi nhat
-------------------------------------------------------------------------
Truoc khi update, VPSSIM tien hanh sao luu database cho website
=========================================================================
LUA CHON CACH UPDATE
=========================================================================
1) Update 1 website
2) Update tat ca Wordpress website
Lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
Nhap ten website ban muon update wordpress code
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach wordpress website tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach wordpress website:
-------------------------------------------------------------------------
mronah.com			  vpssim.com
=========================================================================
Nhap ten website: vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
Tim thay vpssim.com dang su dung wordpress code tren he thong
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM dang kiem tra Wordpress version
Nếu bạn đang chạy wordpress code mới nhất, VPSSIM sẽ thông báo kết quả như dưới:
=========================================================================
Website vpssim.com dang su dung phien ban wordpress moi nhat
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):


+ Chọn update code cho tất cả website
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de update Wordpress code len phien ban moi nhat
-------------------------------------------------------------------------
Truoc khi update, VPSSIM tien hanh sao luu database cho website
=========================================================================
LUA CHON CACH UPDATE
=========================================================================
1) Update 1 website
2) Update tat ca Wordpress website
Lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
Hien tai co 2 website dang su dung code wordpress tren he thong
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se check va update tat ca website co the update.
=========================================================================
Update mronah.com Status:
Website mronah.com dang chay phien ban wordpress moi nhat 
=========================================================================
Update vpssim.com Status:
Website vpssim.com dang chay phien ban wordpress moi nhat 
=========================================================================
Kết quả:
=========================================================================
Co 2 wordpress website trong he thong
-------------------------------------------------------------------------
Tat ca cac website nay deu su dung wordpress phien ban moi nhat
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Get 25 USD Free To USE VPSSIM