• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Enable/Disable PHP Function"

  • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #2577  by nguyenoanh
 04 Oct 2018 22:11
smowtion wrote:
04 Oct 2018 21:58
Nhưng vẫn ko chạy được exec, @nguyenoanh Test xem có chạy được không hay vps mình bị lỗi . hik
Mình check thì hàm này hoạt động tốt .
Code: Select all
<?php
// outputs the username that owns the running php/httpd process
// (on a system with the "whoami" executable in the path)
echo exec('whoami');
?>
http://94.237.69.21/v.php
Get 25 USD Free To USE VPSSIM